System kamer dla logistyki

Fot. Bosch

Firma Bosch wprowadza system wielokamerowy do wózków widłowych, który pomaga operatorowi w precyzyjnym manewrowaniu. Cztery kamery bliskiego zasięgu monitorują całe otoczenie pojazdu, a wspomaganie widzenia i wskazywanie toru jazdy zwiększają bezpieczeństwo w logistyce.

Oczy kierowcy nie mogą patrzeć wszędzie jednocześnie, dlatego pojawia się tu system składający się z wielu kamer firmy Bosch – mówi Andrew Allen, odpowiedzialny za dział Commercial Vehicle i Off-Road firmy Bosch.

Pełny obraz otoczenia

System składa się z jednostki sterującej i czterech bardzo kompaktowych kamer bliskiego zasięgu. Pracując razem mogą one monitorować obszar o wymiarach osiem na osiem metrów. Kamery Bosch były pierwotnie przeznaczone dla motoryzacji, ale zostały dostosowane do specjalnych potrzeb rynku logistycznego.

Kamery są skierowane do przodu, do tyłu oraz na każdą ze stron pojazdu. Przy kącie otwarcia wynoszącym prawie 190° rejestrują całe otoczenie pojazdu. Kierowca widzi realistyczną prezentację swojego pojazdu jako szczegółowy model 3D na wyświetlaczu. Gdy pojazd się porusza, wyświetlacz dostosowuje widok otoczenia w czasie rzeczywistym. Producent może wstępnie skonfigurować zawartość ekranu zgodnie z przeznaczeniem pojazdu tak, aby wyświetlały się widoki fragmentaryczne lub 360°, a także widoki pełnoekranowe lub podzielone. Następnie operator może wybrać z wstępnie zaprogramowanych opcji widok najlepszy dla danego zadania.

Wskazuje tor jazdy

System wielokamerowy może wyświetlać na ekranie tor jazdy wózka na podstawie widoków z przodu, z tyłu lub z góry. Aby to osiągnąć, jednostka sterująca mierzy kąt skrętu, oblicza na tej podstawie tor i pokazuje go na ekranie. Jeśli kąt skrętu zmieni się, system ponownie oblicza tor jazdy i odpowiednio dostosowuje wyświetlacz. Pokazywanie toru służy przede wszystkim do pomocy w manewrowaniu i zbieraniu palet.

Fot. Bosch