Polski leasing na plusie

fot. ZPL

Polska branża leasingowa ma za sobą bardzo udany rok. W 2018 r. firmy raportujące do Związku Polskiego Leasingu sfinalizowały transakcje o łącznej wartości 82,6 mld zł. Dynamika inwestycji finansowanych leasingiem i pożyczką na poziomie +21,8 proc. r/r była najwyższą, jaką polski sektor leasingowy odnotował od 11 lat. To dobra wiadomość dla polskich leasingodawców, którzy w tym roku świętują jubileusz 25-lecia Związku Polskiego Leasingu.

Jeśli mielibyśmy wskazać jedną kategorię, która w najwyższym stopniu przyczyniła się do rekordowego wyniku branży leasingowej w 2018 r. byłyby to pojazdy lekkie tj. pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 tony. W ubiegłym roku wartość sfinansowanych umów w tym obszarze wyniosła 39,9 mld zł, co oznacza wzrost w wysokość 30,7% r/r.Ożywienie na rynku leasingu w 2018 r. było obserwowane także w kategoriach rynku: maszyn i urządzeń, w tym IT (dynamika 17,7% r/r) oraz środków transportu ciężkiego (+11,4% r/r).

Transport ciężki

Istotnym segmentem rynku leasingu są środki transportu ciężkiego. Do tej grupy zaliczane są takie aktywa jak ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony, autobusy, samoloty, statki i środki transportu kolejowego. W 2018 r. branża leasingowa sfinansowała tego typu aktywa o łącznej wartości 19,5 mld zł – osiągając wynik lepszy niż przed rokiem o 11,4%. Największą dynamiką, w ramach tego segmentu rynku wyróżniło się finansowanie samolotów, statków i taboru kolejowego (+33,3%),  pojazdów ciężarowych pow. 3,5 tony (+20,8%) oraz naczep i przyczep (+12,1%). Transakcje dotyczące finansowania ciągników siodłowych w 2018 r. miały dynamikę wyższą o +7,6% , podczas gdy finansowanie autobusów było na niższym poziomie niż rok wcześniej (-2%).
„Poziom finansowania transportu ciężkiego jest uwarunkowany koniunkturą gospodarczą w Unii Europejskiej, a strefa euro lokalny szczyt koniunktury ma już za sobą. Obecnie notujemy wyhamowanie wzrostu gospodarczego do poziomów z lat 2015–2016. W ślad za Eurolandem hamuje dynamika naszego eksportu, ale nie wolumenu usług transportowych. Firmy transportowe optymistycznie oceniają swoją sytuację finansową. Ich plany inwestycyjne pozostają relatywnie wysokie, uległy jednak istotnemu obniżeniu w ciągu ostatnich dwóch miesięcy 2018 r.”– powiedział Marcin Nieplowicz, dyrektor ds. statystyki i monitorowania rynku ZPL.

Co przyniesie bieżący rok ?

Prognoza wyników branży leasingowej pokazuje istotne wyhamowanie po 6 latach intensywnego rozwoju rynku. Dynamika branży leasingowej w 2019 r. na poziomie 5,5% będzie zgodna z prognozowanym wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem rozwoju gospodarczego w Polsce. W 2019 r. branża leasingowa możne udzielić łącznego finansowania na poziomie przekraczającym 87 mld zł.Pojazdy ciężarowe pozostaną istotnym aktywem finansowanym przez firmy leasingowe z uwagi na rosnący wolumen przewozów i utrzymanie wzrostu gospodarczego w strefie euro.

fot. ZPL