Wielton na plusie po III kw. – przychody na poziomie 1,5 mld zł

"Warto przypomnieć, że ze względu na wysoki popyt w pierwszych trzech kwartałach i ograniczone moce produkcyjne, skoncentrowaliśmy się na zapewnieniu dostępności produktów dla naszych głównych rynków – Polski, Francji, Rosji i Niemiec. W naszej ocenie w najbliższym okresie sprzyjająca koniunktura powinna utrzymać się, czego najlepszym przykładem są Polska i Francja – wzrost rynków po trzech kwartałach br. odpowiednio o 12,9% i 15,2%" – skomentował Mariusz Golec, prezes zarządu Wielton S.A. (fot. Wielton)

Po III kw. 2018 r. przychody Grupy Wielton wyniosły ponad 1,45 mld zł i były o 23,6% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym. Zysk netto osiągnął poziom 57,4 mln zł i wzrósł o 21,4% r/r. Skonsolidowany wynik EBITDA na koniec okresu był aż o 16,3 mln zł wyższy niż przed rokiem i sięgnął 101,4 mln zł przy rentowności 7%. Wzrost był widoczny również na poziomie sprzedaży – łączna ilość sprzedanych produktów wyniosła w omawianym okresie 12 942 sztuk naczep i przyczep, co dało wzrost
w ujęciu r/r o ponad 14%.

Wolumen sprzedaży naczep i przyczep drogowych oraz produktów dla rolnictwa, który Grupa odnotowała po trzecim kw. 2018 r.  konsoliduje sprzedaż w obszarze działalności marek Wielton, Viberti, Fruehauf, a także spółki Langendorf. W porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym, kiedy wolumen sprzedaży  naczep i przyczep drogowych oraz produktów dla rolnictwa wyniósł 11 327 szt., wynik po III kw. 2018 r. jest wyższy o 14,3%, z czego aż 70,4% (9 116 szt.) to sprzedaż zagraniczna.

Sprzyjająca koniunktura we Francji, w Rosji i Niemczech

Grupa pozostaje liderem na rynku francuskim, gdzie stopniowo odbudowuje swoją pozycję i po trzecim kw. 2018 r. odnotowała wzrost zarówno na poziomie wolumenu (3 879 szt.), jak i przychodów ze sprzedaży (454,9 mln zł) odpowiednio o 2,6% i 5,1%. Wzrost był widoczny także na rynku rosyjskim, gdzie po pierwszych trzech kw. przychody Grupy Wielton (5. pozycja wśród wszystkich producentów europejskich) wzrosły o 15,6% do poziomu 128,3 mln zł. Obserwowana na rynku rosyjskim bardzo dobra koniunktura powinna utrzymać się także w kolejnych kwartałach. Obrazuje to m.in. wysoki poziom popytu, który przełożył się na wzrost całego rynku o blisko 30% do poziomu 22 634 szt. zarejestrowanych pojazdów po pierwszych trzech kw. 2018 r.

W pierwszych trzech kwartałach 2018 roku Grupa skonsolidowała także wolumen sprzedaży Wielton GmbH i Langendorf– sprzedając łącznie na niemieckim rynku 961 szt. produktów, co jest o 170,7% lepszym wynikiem niż przed rokiem. Warto podkreślić, że w ub. roku konsolidacja wyników niemieckiej spółki objęła jedynie dwa miesiące III kw. Obecny rok jest więc pierwszym, w którym działalność firmy Langendorf została ujęta w wynikach Grupy za okres od stycznia do końca września.

Inwestycje na rynku polskim

W okresie od stycznia do września 2018 r. Grupa Wielton sprzedała w Polsce 3 826 szt produktów (wzrost o 8,8% r/r), odnotowując jednocześnie wzrost przychodów o 10% do poziomu 359,3 mln zł.

Rozwojowi dywersyfikacji portfela produktowego towarzyszą inwestycje w nowoczesne procesy technologiczne, obejmujące automatyzację i robotyzację. Prowadzone aktualnie inwestycje Grupy Wielton koncentrują się na zwiększeniu mocy produkcyjnych i przełożą się na podniesienie efektywności, co pozwoli spółce na korzystanie z rosnącego popytu. W III kw. 2018 r. oddana do użytku została linia montażowa. Zakończono także prace nad linią mechanicznego przygotowania powierzchni do procesu KTL oraz nad zautomatyzowaną linią lakierniczą do antykorozyjnego zabezpieczania podwozi i skrzyń metodą kataforezy oraz lakiernią – w przypadku pierwszej inwestycji spółka oczekuje na wydanie zintegrowanego zezwolenia środowiskowego, natomiast druga inwestycja w Zakładzie nr 2 jest już gotowa do użytkowania (przyp. red. wspomniana lakiernia nie jest obiektem który uległ pożarowi dn. 23.11.18, pożar ogarnął lakiernię w Zakładzie nr 1)