Już 26.10 bezpłatne webinarium on-line dla producentów zabudów pojazdów użytkowych!!!!

Przedsiębiorstwa branżowe zabudowujące pojazdy użytkowe stoją przed trudnym zadaniem dostosowywania swoich produktów do ciągle zmieniających się oczekiwań klientów. Jednym z najważniejszych wyzwań staje się zagadnienie skrócenia czasu potrzebnego na obsługę procesu od pojawienia się nowej koncepcji do przejścia w fazę jej realizacji.

Dodatkowo funkcjonowanie pod stałą presją konkurencji, jak również w sytuacji ograniczonego dostępu do zasobów ludzkich jak i materialnych, wymusza na organizacji dążenie do optymalnego zarządzania cyklem życia swoich produktów. Zagadnienie to dotyka trzech obszarów działalności firm z branży inżynieryjnej tj. projektowania, wytwarzania i serwisowania przekazanych klientowi do użytkowania produktów.

Webinarium – o którym więcej poniżej – pokaże jak sprostać tym wyzwaniom i usprawnić procesy w przedsiębiorstwach zajmujących się zabudową pojazdów i samochodów specjalnych. / https://erp-dla-produkcji.pl/webinarium-erp-samochody-specjalne/

WEBINARIUM POKAŻE:
– Jak usprawnić procesy sprzedaży i projektowania produktów wielowarinatowych „na zamówienie” klienta;
– Jak automatycznie obiekty z systemów CAD mogą zasilać struktury materiałowe BOM;
– Jak zarządzać projektem w całym cyklu życia produktu – od zapytania ofertowego po serwis;
– Jak kontrolować koszty i przychody na każdym etapie realizacji zamówienia od fazy sprzedaży po serwis produktu;
– Jak rejestrować koszty zużycia części zamiennych oraz szacować pracochłonność usług serwisowych i planowanych przeglądów
… i wiele więcej! https://erp-dla-produkcji.pl/przyklad-planu-produkcji/

AGENDA

1. Wprowadzenie i przedstawienie modułowej architektury systemu ERP.
2. Struktura projektu w systemie ERP.
3. Integracja systemu ERP z aplikacjami typu CAD.
4. Konfigurator produktu – sposób na tworzenie wyrobów wielowariantowych.
5. Zarządzanie produkcją – wybrane metody optymalizacji w systemie ERP.
6. Obsługa zgłoszeń serwisowych w ERP.
7. Teczka produktu – śledzenie cyklu życia wyrobów posiadających numer serii.
8. Planowanie przeglądów i działań serwisowych.
9. Kto pyta nie błądzi – czas na dyskusje i podsumowanie.

KIEDY SIĘ ODBĘDZIE? 26/10/2018 (piątek) o godz. 10:00 – 11.00 – tylko ONLINE

DO KOGO SKIEROWANE?
Webinarium skierowane jest do producentów zabudów pojazdów specjalnych oraz przedsiębiorstw, które wytwarzają produkty „pod projekt klienta”, w szczególności do:

– Dyrektorów zarządzających
– Szefów produkcji
– Szefów działów serwisu
– Szefów działów zakupu
– Szefów działów konstrukcji
– Product managerów
– Project managerów
– Kontrolerów jakości

Udział w webinarium może wziąć każdy, kto jest zainteresowany usprawnieniami w zakresie zarządzania cyklem życia produktu w przedsiębiorstwie. Liczba uczestników jest ograniczona – organizator zastrzega sobie możliwość odmowy udziału w przypadku przekroczenia ilość zgłoszeń.

LINK DO REJESTRACJI:

Webinarium: System ERP dla zabudowy pojazdów