Wielton ma już 100% udziałów w spółce Fruehauf

fot. Wielton

Całkowite przejęcie francuskiej firmy Fruehauf to kolejny etap realizacji strategii Grupy Wielton na lata 2017−2020. Zgodnie z jej założeniami grupa planuje zwiększenie sprzedaży z 12,9 tys. do 25 tys. pojazdów rocznie, podwojenie rocznych przychodów, a także wzrost obecności na kluczowych rynkach zagranicznych.

Pierwszym etapem przejęcia Fruehauf był rok 2015 r. Wielton kupił wtedy większościowy (65,31%) pakiet akcji spółki. Pod koniec ubiegłego roku podpisano aneks dotyczący nabycia kolejnych 34,69%. Łączna wartość transakcji wyniosła 11 mln euro. Z końcem stycznia 2018 r. na czele skonsolidowanej firmy stanął nowy prezes Richard Rihouet, menedżer z długą praktyką w prowadzeniu wielomilionowych projektów inwestycyjnych.

Zamykamy bardzo ważny proces, a zarazem ciekawy etap współpracy między naszymi firmami. Wierzę, że dzięki pełnej integracji firm, a tym samym wykorzystaniu efektu skali, przewaga Grupy Wielton na rynkach europejskich istotnie wzrośnie – skomentował Mariusz Golec, prezes zarządu Wieltonu.