Mega z Nysy w grupie Benalu

fot. Mega

Francuska grupa Benalu zakupiła 100% udziałów w firmie Mega, która jest znanym polskim producentem naczep i przyczep. Nabycie firmy Mega przyczyni się do rozwoju Grupy Benalu na szybko rozwijających się rynkach Europy Środkowej i Wschodniej – powiedział Renaud Sueur, prezes zarządu Benalu.

W skład Grupy Benalu wchodzą firmy Benalu i Bennes Marrel. Ich zakłady produkcyjne mieszczą się w Lievin i Andrezeeux-Boutheon, w których pracuje około 500 osób. Grupa jest jednym z europejskich producentów naczep i przyczep oraz zabudów pojazdów. Jej roczne obroty sięgają 120 mln euro.

Dotychczasowa produkcja w Nysie pod marką Mega będzie kontynuowana. Inwestor zamierza zainwestować w firmę ponad 9 mln zł (2,12 mln euro). Inwestycja pozwoli na usprawnienie produkcji, rozszerzenie asortymentu produktów i ponaddwukrotne zwiększenie liczby produkowanych pojazdów. Benalu oprócz inwestycji wniesie też do firmy Mega swoje pięćdziesięcioletnie doświadczenie w organizacji produkcji pojazdów.

Benalu udostępni Medze swoje najnowsze technologie i rozwiązanie produkcyjne. Widocznych efektów można się spodziewać w pierwszej połowie przyszłego roku. Benalu jest solidnym inwestorem z dużym doświadczeniem w zakresie produkcji pojazdów do transportu masowego, dlatego te plany są jak najbardziej realne. Będąca w dobrej kondycji finansowej firmy Mega uzyskała szanse na przyspieszenie rozwoju, a zatrudnieni ludzie na lepsze warunki pracy. Jesteśmy przekonani, że dla Nysy i jej mieszkańców oraz pracowników zakładu Mega połączenie firm oznacza duże korzyści i rozwój – powiedział Jerzy Stawiński, prezes zarządu Mega.