Sprzedaż naczep w 2016 r.

fot. KFZ-Anzeiger

W ubiegłym roku w Polsce wzrost sprzedaży naczep i przyczep o dmc. > 3,5 t wyniósł 22,9%. Do klientów trafiły 23 522 pojazdy, w tym 21 317 nowych naczep – było ich również o 22,7% więcej niż rok wcześniej.

Rok 2016 na rynku samochodów ciężarowych był najlepszym rokiem w historii branży. Utrzymująca się dobra koniunktura gospodarcza, słaba złotówka i wciąż niskie ceny paliwa skłaniały do zakupów. Według danych PZPM w 2016 r. w Polsce sprzedano 26 628 nowych ciężarówek – było to więcej o 18,7% niż w 2015 r. W segmencie ciężkim (dmc. > 16 t) do klientów przekazano 24 431 nowych pojazdów – o 20,7% więcej niż rok wcześniej. Dominowały oczywiście ciągniki siodłowe. Ich sprzedaż wzrosła o 23,7% w skali roku do 21 037 szt. Ciągniki stanowiły – aż trudno to sobie wyobrazić – 86,1% całej sprzedaży nowych samochodów w segmencie ciężkim.
Przy tak dużym poziomie sprzedaży ciągników siodłowych naturalnie należy spodziewać się równie dobrych wyników w branży naczepowej. Chociaż na początku 2016 r. oczekiwano, że korzystna koniunktura gospodarcza utrzyma się nadal, to jednak większość specjalistów z branży nie doceniła możliwości polskich firm transportowych. Przeważnie ostrożnie zakładano rozwój rynku w dotychczasowym tempie (przypomnijmy, że wzrost sprzedaży naczep w 2015 r. wyniósł 15,7% r/r). Rację mieli jednak ci, którzy zakładali bardziej intensywną wymianę naczep, zauważalne były również inwestycje w nowy tabor. W zasadzie wszyscy producenci pojazdów ciągnionych obecni na polskim rynku odnotowali wzrosty, jedynie w przypadku firm specjalizujących się głównie w produktach dla branży budowlanej (wywrotki) zwiększenie sprzedaży było mniej odczuwalne lub nawet odnotowano jej spadek (Inter Cars Feber – spadek o 15%).

1.miejsce: 5149 naczep EWT Truck & Trailer Polska dostarczyło klientom w 2016 r., a ponad 62% wszystkich kupowanych w Polsce w 2016 r. naczep chłodniczych, izoterm i furgonów (1810 szt.) wyprodukowano w firmie Schmitz Cargobull (fot. Schmitz Cargobull)
1.miejsce: 5149 naczep EWT Truck & Trailer Polska dostarczyło klientom w 2016 r., a ponad 62% wszystkich kupowanych w Polsce w 2016 r. naczep chłodniczych, izoterm i furgonów (1810 szt.) wyprodukowano w firmie Schmitz Cargobull (fot. Schmitz Cargobull)

Zaprezentowane w artykule dane liczbowe podajemy za statystykami publikowanymi na stronach Polskiego Związku Producentów Motoryzacyjnych (PZPM) i otrzymanymi od SAMAR. Chociaż zostały one przygotowane z wykorzystaniem danych pochodzących z Centralnej Ewidencji Pojazdów MSWiA, to w zależności od źródła występują pewne rozbieżności liczbowe wynikające ze sposobu ewidencjonowania pierwszych rejestracji (kody produktowe) i uwzględniania – lub nie – pojazdów zarejestrowanych czasowo. W naszym opracowaniu nie uwzględniamy rejestracji czasowych, prosimy także o potraktowanie prezentowanych danych w sposób informacyjny, mający na celu ukazać główne trendy, a nie szczegółowe wyniki sprzedaży poszczególnych producentów.