Rok 2016 – nowy rekord sprzedaży!

fot. Pixabay

Podsumowujemy wyniki sprzedaży samochodów ciężarowych w roku 2016. Był to dla branży transportowej kolejny rekordowy rok – sprzyjały niskie ceny paliwa oraz bardzo korzystny, wysoki kurs euro.

Prezentowane w dalszej części artykułu dane liczbowe w odniesieniu do Unii Europejskiej pochodzą z danych publikowanych przez ACEA, czyli Zrzeszenie Europejskich Producentów Samochodowych. Wszystkie szczegółowe wyniki sprzedaży w Polsce zaczerpnięto z raportów publikowanych przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego PZPM, przygotowanych na podstawie danych dostarczonych przez Centralną Ewidencję Pojazdów MSW.

Europa zdecydowanie w górę
Podsumowując sprzedaż nowych samochodów ciężarowych o dmc. > 3,5 t w Unii Europejskiej w 2016 r., należy odnotować wzrost sprzedaży o 11% – sprzedano łącznie 365 051 pojazdów. Cieszy fakt, iż wszystkie kraje członkowskie odnotowały mniejsze lub większe wzrosty (jedynie Grecja spadek o 29,8%). Na dwóch największych rynkach zbytu – w Niemczech i we Francji – wzrosty były znacznie poniżej średniej europejskiej i wyniosły odpowiednio 3,1% oraz 12,6%. Polska ze sprzedażą 26 628 ciężarówek (więcej o 18,7% niż w 2015) również wniosła swój znaczący wkład, lokując się po raz kolejny na czwartej pozycji w rankingu.
Biorąc pod uwagę wyłącznie segment ciężki, czyli samochody ciężarowe o dmc. > 16 t, w 2016 r. w Unii Europejskiej (UE28) zarejestrowano więcej o 12,3% pojazdów niż rok wcześniej (łącznie 292  170 szt.). Warto zwrócić uwagę na niewielki wzrost poziomu sprzedaży w Niemczech – tylko o 4,8%. Znacznie lepiej wypada drugi co do wielkości rynek – Francja – gdzie wzrost sprzedaży wyniósł 12,9%. W Wielkiej Brytanii po brexicie sprzedaż pojazdów ciężkich utrzymała się niemal na niezmienionym poziomie (35 859 szt., +0,03%). Z marazmu budzi się rynek włoski (+52,9%, 18 139 szt.), Polska ze sprzedażą w segmencie ciężkim wynoszącą 24 431 jest tradycyjnie na czwartym miejscu, cieszy wzrost o 20,7% – dużo większy niż średnia unijna.
Ogólne zestawienie sprzedaży samochodów ciężarowych (> 3,5 dmc.) na 10 największych rynkach w Unii Europejskiej, z wyróżnieniem segmentu ciężkiego (> 16 t dmc.), przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Rejestracje samochodów ciężarowych (dmc. > 3,5 t) w 2016 r. w Unii Europejskiej
Tabela 1. Rejestracje samochodów ciężarowych (dmc. > 3,5 t) w 2016 r. w Unii Europejskiej

W Polsce – zaskoczenie na plus
Na wstępie przypomnijmy, że w całym 2015 r. sprzedaż nowych samochodów ciężarowych o dmc. > 3,5 t wzrosła (w stosunku do 2014 r.) o 26,6% – zarejestrowano łącznie 22 437 pojazdów. W segmencie ciężkim (dmc. > 16 t) w 2015 r. odnotowano wzrost o 31,7%, do odbiorców trafiło 20 236 nowych ciężarówek. Zarejestrowano także 27  793 używane samochody ciężarowe. Zatem, biorąc pod uwagę samochody ciężarowe o dmc. > 3,5 t, wyniki roku 2015 były bliskie rekordowej sprzedaży z 2007 r., gdy do klientów trafiło 24 458 ciężarówek, w segmencie ciężkim w 2015 r. padł historyczny rekord – sprzedaż była wyższa o 5,2% niż w rekordowym dotychczas roku 2007 (19 237 szt.).
Na początku roku 2016 zadawaliśmy sobie pytanie, czy jest możliwe, aby tak dobra koniunktura jak w 2015 r. trwała nadal. Niektórzy spodziewali się niewielkiego spadku lub nawet bardziej zdecydowanej korekty rynku. Tymczasem okazało się, że również rok 2016 okazał się rekordowy.