Branża leasingowa po trzech kwartałach 2016 r.

W ciągu pierwszych trzech kwartałów ub. roku firmy leasingowe sfinansowały aktywa o łącznej wartości 42 mld zł. O 1/3 wzrosło finansowanie pojazdów lekkich oraz środków transportu ciężkiego.

Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polską branżę leasingową, podał, że wzrost obrotów w ciągu trzech pierwszych kwartałów bieżącego roku wyniósł 17,1%.
„Wyniki opublikowane przez ZPL po trzech kwartałach 2016 r. mówią o znaczącej roli branży leasingowej w finansowaniu inwestycji firm w ruchomości. 17,1-procentowa dynamika rynku oraz 42 mld zł udzielonego finansowania to dobre informacje dla całego 2016 r. – zarówno dla przedsiębiorców korzystających z usług branży, jak i dla firm leasingowych. Najważniejsze jest jednak to, że małe i średnie przedsiębiorstwa, które są klientami firm leasingowych, wykazują znaczny wzrost inwestycji. Jest to bardzo dobra informacja, biorąc pod uwagę ujemną dynamikę inwestycji w całej gospodarce. Szacunki Związku Polskiego Leasingu pokazują, że polska branża leasingowa sfinansuje w tym roku aż 43,1% nakładów inwestycyjnych firm w aktywa ruchome, a jej udział w tworzeniu polskiego PKB będzie nadal wzrastał” – powiedział Andrzej Krzemiński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL.
W omawianym okresie firmy leasingowe najczęściej finansowały samochody osobowe i dostawcze do 3,5 t (transakcje te stanowiły 41% udziału w rynku), środki transportu ciężkiego (30,6% rynku), maszyny i urządzenia liczone łącznie z IT (26,6%), znacznie rzadziej nieruchomości (1,2%).

Finansowanie rynku po III kwartale 2016 r. (wartość netto w mln zł)
Finansowanie rynku po III kwartale 2016 r. (wartość netto w mln zł)

Pojazdy lekkie i środki transportu ciężkiego
Segment samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t dmc. odnotował 31,1-procentowy wzrost finansowania. Od stycznia do końca września br. firmy leasingowe sfinansowały pojazdy lekkie o łącznej wartości 17,2 mld zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego wartość ta wyniosła 13,2 mld zł).
W przypadku transportu ciężkiego (raportowane dane dotyczą samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep i przyczep, autobusów, samolotów, statków oraz sprzętu kolejowego) branża leasingowa odnotowała jeszcze większy, bo 35-procentowy wzrost. Według danych ZPL łączna wartość transakcji dotyczących finansowania udzielonego na wymienione aktywa wyniosła w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2016 r. 12,8 mld zł. Dla porównania zestawmy te dane z ubiegłorocznymi wynikami. W tym samym okresie w 2015 r. łączne finansowanie w omawianym segmencie wyniosło 9,5 mld zł.