Koncepcyjny Iveco Z Truck

fot. Iveco

Iveco zaprezentowało Iveco Z Truck – koncepcyjny pojazd ciężarowy do przewozów długodystansowych, łamiący wszelkie ograniczenia na drodze do bezemisyjnych pojazdów tworzących w pełni zrównoważony system transportu.

Iveco Z Truck to:

  • Zerowa emisja CO2 dzięki zoptymalizowanej technologii skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz wykorzystaniu biometanu. Koncepcja zakłada ciężki pojazd ciężarowy zasilany skroplonym biogazem przechowywanym w zbiornikach konformalnych, charakteryzujący się ulepszoną aerodynamiką oraz systemem odzysku ciepła odpadowego, umożliwiający realizację przewozów długodystansowych przy autonomii 2200 km i praktycznie zerowej emisji CO₂.
  • Zero wypadków dzięki szeroko zakrojonemu wykorzystaniu zautomatyzowanych technologii prowadzenia pojazdu. Iveco Z Truck określa sposób, w jaki nowe technologie oraz autonomiczne pojazdy zmienią rolę kierowcy, który stanie się pokładowym operatorem logistyki.
  • Zero stresu i zero straconego czasu dzięki skoncentrowanej na kierowcy budowie: kabinę pozbawiono tradycyjnych ograniczeń, co pozwala na jej dowolną konfigurację dopasowaną do różnych potrzeb (prowadzenie pojazdu, jazda autonomiczna, praca biurowa, odpoczynek) oraz interfejsowi człowiek-maszyna (HMI) pozwalającemu na dostosowanie sposobu prezentacji informacji do indywidualnych wymagań tak, aby właściwe informacje były wyświetlane we właściwym miejscu i czasie.

Iveco Z Truck czyni krok ku przyszłości, wychodząc naprzeciw zmianom, które alternatywne źródła energii, nowe technologie oraz zautomatyzowane prowadzenie pojazdu wprowadzą do życia kierowcy. To pionierskie podejście zaowocowało uzyskaniem 29 patentów chroniących nową koncepcję.

Pierre Lahutte, prezes marki Iveco stwierdza: Stoimy przed rewolucją zapoczątkowaną troską o środowisko naturalne, gospodarkę oraz bezpieczeństwo osób korzystających z pojazdów oraz znajdujących się w ich otoczeniu. Skupiając się na naszych wartościach: zrównoważonym rozwoju, całkowitym koszcie posiadania, technologii oraz współpracy biznesowej z naszymi klientami firma Iveco nieustannie podejmuje wysiłki na rzecz zmniejszenia oddziaływania naszych pojazdów na środowisko, wykorzystując do tego alternatywne paliwa, takie jak biogaz, a także umieszczając kierowcę oraz klienta w centrum uwagi naszej technologii i rozwoju. Dzięki ciężarówce Iveco Z Truck i jej 29 patentom określamy, dokąd nasze wysiłki mogą nas doprowadzić w przyszłości: naszym celem jest pojazd z ludzką twarzą, zaprojektowany w celu wygodnego i bezpiecznego połączenia pracy i wypoczynku kierowcy, każdorazowo dostosowujący się do jego potrzeb. Definiujemy przyszłość w pełni zrównoważonego transportu długodystansowego – pojazd charakteryzujący się zerowym oddziaływaniem na środowisko, zerowymi emisjami i zerową liczbą wypadków.