Chłodnia? Kupujemy i wozimy z głową…

W pojazdach chłodniczych zimne powietrze omywa od góry schładzany ładunek, następnie po ogrzaniu wraca dołem do agregatu (fot. © xtraleaseblog.com)
W pojazdach chłodniczych zimne powietrze omywa od góry schładzany ładunek, następnie po ogrzaniu wraca dołem do agregatu (fot. xtraleaseblog.com)

Podwozie niedopasowane do nadwozia

Krytycznym błędem, jaki można popełnić, zamawiając podwozie pod zabudowę, jest niezweryfikowanie wysokości ramy samochodu w jego części tylnej. Firma zabudowująca nie będzie w stanie zamontować nadwozia chłodniczego, zwłaszcza gdy ma ono być zamontowane na podwoziu dostawczym lub lekkim dystrybucyjnym, ponieważ w większości przypadków skrzynie wykonywane są jako kompletne zestawy (tzw. kity) do montażu.

W sytuacji błędnie określonej wysokości ramy może dojść do przekroczenia maksymalnej wysokości przewidzianej dla danego typu pojazdu. Trudności mogą wystąpić również przy montażu tylnego podestu załadowczego – jego zasięg roboczy może być niewystarczający do prawidłowego działania po zamontowaniu na wysokiej ramie: po opuszczeniu na ziemię podest może być ustawiony pod zbyt dużym kątem, co utrudni wjazd na platformę.

Trzeba jednak przyznać, że w warunkach polskich w większości przypadków współpraca pomiędzy dostawcą podwozia i firmą wykonującą zabudowę jest na tyle dobra, że problemy tego typu zdarzają się bardzo sporadycznie. Inaczej sprawa wygląda, gdy dokonywana jest warsztatowa konwersja lub wymiana nadwozia na samochodzie używanym.

Zaniedbanie przepływu powietrza

W chłodni bardzo istotne jest prawidłowe rozmieszczenie ładunku zapewniające skuteczne jego „omywanie” przez zimne powietrze. Jeśli dojdzie do zaburzeń prawidłowego przepływu powietrza, efektem może być nierównomierne chłodzenie lub nawet uszkodzenie ładunku. W przypadku niektórych produktów określanych jako wrażliwe niezbędne jest również utrzymanie kontrolowanej pod względem składu atmosfery (nie tylko pod względem temperatury). Spełnienie tego warunku pozwala na zwiększenie trwałości przewożonych produktów. Utrzymanie kontrolowanej atmosfery polega najczęściej na regularnej wymianie powietrza, choćby po to, by uzupełniać poziom tlenu, który jest zużywany np. przez dojrzewające owoce czy kwiaty. Zadanie to ułatwia prawidłowa dystrybucja powietrza schładzanego w parowniku, a następnie tłoczonego przez wentylatory. Utrzymanie kontrolowanej atmosfery w ładowni, oprócz opóźnienia procesu starzenia (dojrzewania) i związanych z tym zmian w produktach, zmniejsza także tempo utraty wilgotności (a więc i masy). W efekcie transport może trwać dłużej – ładunek można przewozić na większe odległości.

W związku z powyższym, zamawiając nadwozie chłodnicze wraz z agregatem, koniecznie trzeba zwrócić uwagę na zapewnienie właściwego przepływu powietrza wokół umieszczonych we wnętrzu towarów. Okazuje się, że kluczową sprawą – oprócz wydajności wentylatorów agregatu – jest sposób rozmieszenia ładunku. Ważne jest, aby pomiędzy poszczególnymi opakowaniami (paletami, skrzynkami, pudełkami czy kontenerkami itp.) istniały wzdłużnie rozmieszczone kanały. Jeśli ładunek przewożony jest na kilku poziomach, konieczne jest umożliwienie niczym nieskrępowanej pionowej cyrkulacji powietrza.

Dystrybucję powietrza wspomagają specjalne rozwiązania konstrukcyjne, takie jak kierownice czy rękawy (kanały) nawiewowe. Podłogę można również wyposażyć w specjalne szyny lub otwory pozwalające na łatwe instalowanie drążków mocujących ładunek (podobnie jak listwy na ścianach bocznych) – to też ułatwia jego optymalne rozmieszczenie we wnętrzu.

Listwy w ścianach bocznych, otwory w podłodze na słupki mocujące to przykłady rozwiązań ułatwiających właściwe rozlokowanie i bezpieczne zamocowanie ładunku (fot. © Krone)
Listwy w ścianach bocznych, otwory w podłodze na słupki mocujące to przykłady rozwiązań ułatwiających właściwe rozlokowanie i bezpieczne zamocowanie ładunku (fot. Krone)

Niedoposażenie konstrukcji i wyposażenia

Obniżenie kosztów zakupu przez zrezygnowanie z pewnych elementów (cech) konstrukcyjnych czy też wyposażenia samochodu chłodniczego jest bardzo kuszące, jednak właściwe postępowanie powinno obejmować analizę sposobu eksploatacji pojazdu i rodzaj przewożonych ładunków. Zmniejszenie grubości ścian czy dobór mniejszego, mniej wydajnego agregatu chłodniczego (zazwyczaj tańszego) z pewnością obniży cenę pojazdu, jednak podniesie koszty jego eksploatacji, wynikające chociażby z paliwa spalanego przez często pracujący agregat.

Kluczem do uniknięcia tak podstawowych błędów jest stałe uzupełnianie wiedzy na temat wyposażenia dostępnego w chłodniach i odpowiednie dostosowanie – modyfikacja specyfikacji technicznych zamawianych pojazdów. Zakup nowego pojazdu nie powinien być wydarzeniem jednorazowym, należy się do niego przygotować, zbierając wcześniej potrzebne informacje.

Operator powinien zadać sobie pytanie: co się zmieniło w dostępnej technologii nadwozi chłodniczych od poprzedniego zakupu, co można by zmienić w wyposażeniu? Oczywiście pomocą w analizie problemu powinni służyć handlowcy – przedstawiciele firm zabudowujących i producentów podwozi. Wprowadzone modyfikacje powinny pozwolić na zwiększenie rentowności wykorzystania taboru, poprawić konkurencyjność firmy lub umożliwić zaoferowanie nowych usług.

Autor: Dariusz Piernikarski