Chłodnia? Kupujemy i wozimy z głową…

 

Klasyczne drzwi portalowe wyposażone w zamki drążkowe i wielowargowe uszczelki wytrzymują trudy eksploatacji, nie tracąc własności izolacyjnych wraz z upływem czasu (fot. © D. Piernikarski)
Klasyczne drzwi portalowe wyposażone w zamki drążkowe i wielowargowe uszczelki wytrzymują trudy eksploatacji, nie tracąc własności izolacyjnych wraz z upływem czasu (fot. D. Piernikarski)

Izolacja a wymiary chłodni

Standardowe nadwozie samochodu dostawczego wykonane z paneli wielowarstwowych typu plywood o długości 7,31 m może mieć od strony wewnętrznej długość 7,23 m. W przypadku nadwozia chłodniczego długość wewnętrzna może wynosić już tylko 7 m. Ostateczne wymiary wewnętrzne zależą od rodzaju zastosowanych paneli izolacyjnych, drzwi tylnych wraz z całym portalem oraz innych cech charakterystycznych dla danego pojazdu.

Zatem jeśli potrzebujemy samochodu z nadwoziem, do którego będzie można ładować spaletyzowane towary, korzystając z wózka widłowego, konieczne staje się zweryfikowanie szerokości wewnętrznej ładowni. Może się bowiem okazać, że ze względu na grubość paneli izolacyjnych, z których wykonano ściany boczne – a typowo jest to ok. 60 mm (dla izoterm kwiatowych 45 mm) – ustawienie obok siebie dwóch europalet nie będzie możliwe. Z kolei przy zamówieniu nadwozia ze ścianami o nieco cieńszej izolacji – pozwalającej na swobodne ustawienie palet obok siebie – może się okazać, że jego własności izolacyjne będą niewystarczające. W efekcie konieczne będzie częstsze uruchamianie agregatu chłodniczego po to, by utrzymać zadaną temperaturę, co oczywiście odbywa się kosztem dodatkowego spalanego paliwa (przez silnik agregatu lub pojazdu).

Drzwi tylne a charakterystyka dystrybucji

Chcąc maksymalnie ułatwić dostęp do wnętrza ładowni i obsługę przewożonego ładunku, można zdecydować się na zamontowanie unoszonych do góry drzwi roletowych zamiast tradycyjnych dwuskrzydłowych drzwi portalowych na zawiasach. Nie zawsze jednak bierze się przy tym pod uwagę postępującą z czasem utratę szczelności i właściwości izolacyjnych drzwi roletowych. W efekcie pojawią się wyższe koszty operacyjne związane z koniecznością kontrolowania temperatury, zwłaszcza jeśli agregat chłodniczy dobrano bez zapasu w zakresie wydajności chłodniczej, pozwalającego na skompensowanie pogarszających się własności izolacyjnych. Klasyczne drzwi portalowe wyposażone w wielowargowe uszczelki zdecydowanie lepiej wytrzymują trudy eksploatacji, nie tracąc własności izolacyjnych wraz z upływem czasu.

Decydując się na konkretny rodzaj zamknięcia tylnego, warto przeanalizować charakterystyczne cechy realizowanej dystrybucji: wielokrotne zatrzymania, stopniowe rozładowywanie pojazdu u różnych odbiorców, ładunki całopojazdowe dostarczane do jednego kontrahenta itp. Przy częstych otwarciach lepiej zdecydować się na drzwi z zawiasami – mniej zimnego powietrza ucieknie z wnętrza ładowni i tym samym mniejsze będzie obciążenie agregatu usiłującego przywrócić zadaną temperaturę w czasie jazdy między kolejnymi zatrzymaniami. Z kolei przy dostawach z punktu A do B i pełnym rozładunku drzwi roletowe rzeczywiście mogą ułatwić obsługę.

Jeśli samochód będzie wyposażony w tylny podest załadowczy, rodzaj drzwi warto również wziąć pod uwagę. Gdy za- lub rozładunek często odbywa się po podjechaniu do rampy, warto zaopatrzyć się w podest składany pod ramą podwozia. Niekiedy użytkownicy decydują się na podesty załadowcze typu kolumnowego (platforma podnoszona w górę w pionowych prowadnicach zewnętrznych, rozwiązanie bardzo popularne na rynku północnoamerykańskim) – mogą one niekiedy kolidować z odchylanymi do boków skrzydłami drzwi portalowych – w tym przypadku roleta rozwiązuje problem.

Pamiętajmy też, że o ile w zabudowach typu furgon podest załadowczy podnoszony na ścianę tylną skutecznie zamyka dostęp do wnętrza ładowni, o tyle w przypadku chłodni konieczne są drzwi, gdyż platforma podestu nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej izolacji cieplnej.

Tylny podest załadowczy podnoszony na ścianę skutecznie zamyka dostęp do wnętrza ładowni, w chłodniach niezbędne są drzwi, gdyż platforma podestu nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej izolacji cieplnej (fot. © D. Piernikarski)
Tylny podest załadowczy podnoszony na ścianę skutecznie zamyka dostęp do wnętrza ładowni, w chłodniach niezbędne są drzwi, gdyż platforma podestu nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej izolacji cieplnej (fot. D. Piernikarski)

Przerywacz zasilania agregatu

Za każdym razem, gdy otwarte zostają drzwi chłodni, działająca dmuchawa powoduje ucieczkę zimnego powietrza – na jego miejsce napływa ciepłe i wilgotne powietrze z zewnątrz. Powoduje to spadek wydajności chłodzenia, który nie tylko zwiększa obciążenie agregatu, ale także może zagrozić utrzymaniu przewożonego produktu w wymaganej temperaturze. Dodatkowym niepożądanym efektem jest osadzanie się szronu na elementach agregatu chłodniczego, co po jakimś czasie powoduje konieczność rozmrażania (odszraniania) – odbywa się to najczęściej poprzez podgrzanie przewodów. Jeśli odszranianie zostanie uruchomione na trasie i niezakończone przed zatrzymaniem, to kierowca może odnieść wrażenie, że agregat chłodniczy nie pracuje prawidłowo.

Zainstalowanie wyłącznika – przerywacza zasilania agregatu zmniejsza ten problem. Każdorazowe otwarcie i uchylenie drzwi ładowni powoduje odcięcie zasilania. Zimne powietrze pozostaje we wnętrzu, ciepłe ma ograniczone możliwości do przeniknięcia do środka ładowni. Tym samym utrzymanie zadanej temperatury jest łatwiejsze, a odszranianie agregatu odbywa się rzadziej. Dodatkowym elementem wyposażenia chłodni pozwalającym na zmniejszenie intensywności napływu ciepłego i ucieczki zimnego powietrza po otwarciu drzwi są różnego rodzaju elastyczne lub sztywne kurtyny i ścianki działowe.