Żurawie przeładunkowe coraz bardziej uniwersalne

Żuraw Fassi F425A.2.28 na podwoziu MAN TGS 26.400 (fot. HEWEA)

Producenci żurawi przeładunkowych stale rozszerzają paletę produktów, chcąc dostosować urządzenia do rosnących wymagań klienta. Wiele zoferowanych obecnie modeli ma funkcje, które z pozornie typowego żurawia przeładunkowego umożliwiają zrobienie uniwersalnego narzędzia.

Najłatwiej dobrać odpowiedni żuraw przeładunkowy, gdy jasno określone są potrzeby klienta i wiadomo, do czego żuraw ma być wykorzystywany. To, jakie parametry techniczne ma mieć żuraw, łatwo jest określić np. w przypadku samochodów pomocy drogowej czy pojazdów komunalnych. Znacznie trudniej jest je sprecyzować m.in. w przypadku firm świadczących usługi transportowe. Wówczas pewnym rozwiązaniem może być kupno żurawia przeładunkowego o parametrach „na wyrost”. Trzeba jednak pamiętać, że oprócz wyższej ceny takiego urządzenia czy kosztów serwisowania wzrasta także jego masa. Waga zamontowanego na ciężarówce żurawia przekłada się wprost na jej ładowność i zużycie paliwa, co, biorąc pod uwagę wieloletni okres eksploatacji, oznacza wymierne koszty finansowe. Gdy nie ma jasno określonego zakresu wykorzystania żurawia, najlepszym rozwiązaniem pozostaje kupno możliwie najbardziej uniwersalnego urządzenia, które może współpracować z dodatkowym oprzyrządowaniem, jak np. widły do palet, uchwyt do rur i słupów czy kosz roboczy.

Trzy wielkości

Zarówno na polskim, jak i europejskim rynku pod względem liczby sprzedanych żurawi przeładunkowych największą grupę stanowią urządzenia klasy medium (średniej) o udźwigu (momencie roboczym) od ok. 10 tm do 30 tm. W zależności od konkretnego modelu żurawia, stopnia rozsunięcia ramion, podpór i parametrów pracy maksymalny udźwig urządzeń klasy medium w praktyce wynosi od ok. 3 t do 10 t. Najmniejsze urządzenia o masie własnej ok. 1,5 t instalowane są z reguły na dwuosiowych podwoziach o dmc. do 16 t. W przypadku żurawi o masie własnej ok. 3 t, które charakteryzują się większymi udźwigami i wysięgiem ramienia, najczęściej praktykuje się ich montaż na podwoziach trzyosiowych o dmc. do 26 t. Maksymalny wysięg żurawi przeładunkowych klasy medium wynosi od ok. 8 m do 25 m, a masa własna – uzależniona przede wszystkim od liczby teleskopowych sekcji ramienia – może dochodzić do 2,5 t.

Najcięższą kategorię żurawi przeładunkowych reprezentują urządzenia klasy heavy duty (ciężkiej) charakteryzujące się udźwigami (momentami roboczymi) powyżej 30 tm (w największych przekracza 130 tm). Pionowy maksymalny wysięg tej wielkości żurawi wynosi zazwyczaj ponad 25 m, są jednak i takie, u których jest to ponad 50 m.

Żuraw Fassi F660 klasy heavy duty o wysięgu 30 m, zamontowany na podwoziu ciągnika siodłowego (fot. © Renault Trucks)
Żuraw Fassi F660 klasy heavy duty o wysięgu 30 m, zamontowany na podwoziu ciągnika siodłowego (fot.  Renault Trucks)

Ze względu na znaczną masę własną, która w przypadku największych żurawi przekracza 8 t, ich montaż jest możliwy jedynie na podwoziach co najmniej trzyosiowych. Ze względów praktycznych żurawie klasy heavy duty najczęściej montowane są za kabiną kierowcy, stąd też w przypadku cięższych odmian muszą to być podwozia o dwóch przednich osiach kierowanych.

Trzecią i zarazem najmniej liczną kategorię żurawi przeładunkowych stanowią urządzenia klasy light (lekkiej) przeznaczone do instalacji na podwoziach samochodów dostawczych. W zależności od konkretnego modelu żurawie takie mogą być wyposażone w ręczny napęd układu hydraulicznego lub – co obecnie jest najpopularniejszym rozwiązaniem – w napęd elektrohydrauliczny zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu. Tego rodzaju żurawie przeładunkowe najczęściej instalowane są w samochodach dostawczych z zabudowami skrzyniowymi wykorzystywanymi m.in. przez ekipy serwisowe, monterskie i budowlano-remontowe. Tej wielkości żurawie przeładunkowe mogą mieć udźwig od ok. 1/4 t do 1 t, a maksymalny wysięg może wynosić nawet 7 m. Warto wspomnieć, że coraz więcej klientów dostrzega zalety wykorzystania żurawi klasy light i decyduje się na ich montaż na obecnie używanych pojazdach.