Naczepy w 2015 – sprzedaż rośnie

Ponad 60% wszystkich kupowanych w Polsce w 2015 r. naczep chłodniczych (1435 szt.) wyprodukowano w firmie Schmitz Cargobull (fot. Schmitz Cargobull)

W ubiegłym roku w Polsce wzrost sprzedaży naczep i przyczep o dmc. > 3,5 t wyniósł 15,7%. Klientom przekazano 19 144 pojazdy, w tym 17 378 nowych naczep – to o 16,3% więcej niż rok wcześniej.

W ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z kontynuacją cyklu ożywienia gospodarczego, polska gospodarka rozwijała się stabilnie, niskie ceny paliwa i wysoki kurs euro skłaniały do zakupów. Na początku roku oczekiwano, że korzystna koniunktura gospodarcza znajdzie odzwierciedlenie nie tylko w rosnącym popycie na samochody ciężarowe (co stało się faktem – rynek wzrósł o 26,6% r/r), ale również rozpocznie się bardziej intensywna wymiana naczep, wiele z nich bowiem zostało kupionych jeszcze przed kryzysem lat 2008–2009. Liczono nawet na inwestycje w nowy tabor. Oczekiwania te sprawdziły się, chociaż nie na tak dużą skalę, jak na początku roku można było oczekiwać – świadczą o tym bardzo dobre wyniki końcowe.

Zaprezentowane w artykule dane liczbowe podajemy za statystykami publikowanymi przez PZPM oraz Samar. Chociaż zostały one przygotowane z wykorzystaniem danych pochodzących z Centralnej Ewidencji Pojazdów MSWiA, to jednak w zależności od źródła występują rozbieżności liczbowe wynikające ze sposobu ewidencjonowania pierwszych rejestracji i uwzględniania – lub nie – pojazdów zarejestrowanych czasowo. W naszym opracowaniu nie uwzględniamy rejestracji czasowych, prosimy także o potraktowanie prezentowanych danych jako informacyjnych, ukazujących główne trendy, a nie szczegółowe wyniki sprzedaży poszczególnych producentów.

33,6% wszystkich sprzedanych w Polsce w 2015 r. naczep kurtynowych i skrzyniowo-plandekowych (3422 szt.) dostarczyło Pozkrone – importer firmy Krone (fot. © Krone)
33,6% wszystkich sprzedanych w Polsce w 2015 r. naczep kurtynowych i skrzyniowo-plandekowych (3422 szt.) dostarczyło Pozkrone – importer firmy Krone (fot. Krone)

Naczepy w Polsce na plusie

Według wstępnych szacunków w Europie w 2015 r. zarejestrowano o ok. 13,4% więcej naczep i przyczep (dmc. > 3,5 t). Po raz pierwszy od 2008 r. europejski park tych pojazdów przekroczył 2 mln szt. (szacunki międzynarodowej agencji CLEAR monitorującej naczepowy rynek w Europie). Najsilniej rozwijał się rynek włoski – odnotowano tam wzrost sprzedaży o 60%, oraz hiszpański – wzrost o 46%. Na wielu rynkach europejskich popyt na nowe przyczepy przez wiele poprzednich lat kształtował się znacznie poniżej poziomu trendu długoterminowego. Stąd też, gdy przedsiębiorstwa transportowe odzyskały zaufanie do inwestowania w nowe aktywa, pojawił się odczuwalny wzrost popytu. Pozwala to wierzyć, że przez najbliższe dwa lub trzy lata możliwe będą wyjątkowe wzrosty (mierzone w ujęciu procentowym).

W Polsce w roku 2015 do odbiorców trafiło 17 378 naczep – było to o 16,3% więcej niż rok wcześniej (sprzedano także 1766 przyczep o dmc. > 3,5 t). W ubiegłym roku tradycyjnie największym zainteresowaniem kupujących cieszyły się naczepy kurtynowe i skrzyniowo-kurtynowe – w tej grupie produktowej odnotowano wzrost o 17,6% oraz „kurtynówki” w liczbie 10 176 sprzedanych pojazdów, co stanowiło 58,8% całej sprzedaży. W dalszym ciągu zatem transport dalekobieżny zajmuje wiodącą rolę na polskim rynku transportowym.

Warto odnotować kolejny wzrost sprzedaży naczep wywrotek – klienci odebrali 2580 pojazdów, o 24,2% więcej niż w 2014 r. Wydaje się, że kończy się zapaść w segmencie naczep chłodniczych, zarejestrowano bowiem 2398 nowych pojazdów tworzących grupę naczep furgonowych (chłodnie, izotermy i naczepy uniwersalne), w tym 1988 chłodni. Było to o 31% więcej niż w 2014 r. Sprzedano również 1064 cysterny i silosy, 254 naczepy do przewozu kontenerów oraz 189 naczep niskopodwoziowych. Zestawienie sprzedaży naczep z rozbiciem na rodzaje przedstawia wykres 1.

Naczepy-w-2015-wykres 1


Naczepy-w-2015-wykres 2

Drobne przetasowania wśród liderów

W ubiegłym roku w Polsce najwięcej naczep we wszystkich grupach produktowych sprzedała firma Schmitz Cargobull (dystrybutor w Polsce: EWT Truck & Trailer Polska) – klientom przekazano 4252 naczepy, co dało firmie udział rynkowy 24,5%. Nieco mniejszą liczbę pojazdów, bo 4151 przekazało swoim klientom Krone (polski importer: Pozkrone) – udział w rynku 24%. Trzecie miejsce zajęła firma Wielton, sprzedając 2364 naczepy – udział 13,6%. Ostatnim producentem, który w ubiegłym roku sprzedał w Polsce powyżej 1000 pojazdów, był Kögel (polski dystrybutor: Eurotrailer) – 1613 naczep, udział w rynku 9,3%. Pierwszą piątkę zamyka Kässböhrer ze sprzedażą 554 pojazdów – 3,2% udziału (zestawienie wyników uzyskanych przez najważniejszych producentów pokazano na wykresie 2).

Jeśli weźmiemy pod uwagę pojazdy wykorzystywane najczęściej w transporcie dalekobieżnym (czyli naczepy kurtynowe, skrzyniowo-plandekowe i platformowe), to spośród sprzedanych 10 176 szt. Krone dostarczyło 3422 naczepy (udział w tej grupie produktowej 33,6%), Schmitz Cargobull – 2404 (21,7%), Wielton – 1605 (15,8%), a Kögel (polski dystrybutor: Eurotrailer) – 1475 (14,5%). Ci czterej producenci od lat są niekwestionowanymi liderami rynku, w ubiegłym roku ich łączny udział w omawianej grupie produktowej wyniósł aż 87,5%. Wśród marek, których naczepy kurtynowe i skrzyniowo-kurtynowe w liczbie ponad 200 trafiły do polskich klientów, należy wymienić: Kässböhrer (432 szt.), Schwarzmüller (284 szt.) oraz Berger (213 szt.).

Pozycja Schmitz Cargobull w segmencie chłodni, izoterm i furgonów nadal jest niezagrożona (1450 szt., 60,5% udziału w rynku), chociaż stale rośnie popularność chłodni marki Krone – nabywców znalazło 441 pojazdów (18,4% udziału w rynku). Ze statystycznego obowiązku odnotujmy jeszcze większe sprzedaże łączne w tej grupie produktowej: 41 chłodni i 29 uniwersalnych naczep furgonowych marki Kögel, 37 chłodni Lamberet i 22 chłodnie Chéreau. Dane te wyraźnie pokazują dystans, jaki dzieli konkurencję od dwóch liderów w tym segmencie.

Sprzedaż wywrotek wzrosła o 24,2% do liczby 2580, liderem rynku od lat jest Wielton SA, dostarczając 495 pojazdów (19,2% udziału w rynku) (fot. © Wielton)
Sprzedaż wywrotek wzrosła o 24,2% do liczby 2580, liderem rynku od lat jest Wielton SA, dostarczając 495 pojazdów (19,2% udziału w rynku) (fot. Wielton)

Wydaje się, że skończyła się zła passa w sprzedaży naczep samowyładowczych – sprzedano 2580 szt., czyli o 24,2% więcej niż w 2014 r. (2078 szt). Liderem w segmencie wywrotek jest Wielton (495 szt.), drugie miejsce zajęła firma Bodex (373 szt.), Inter Cars (Feber) na 3 pozycji dostarczył 347 pojazdów, niewiele mniej Schmitz Cargobull (340 szt.), kolejny producent na liście to Kempf (328 szt).

Biorąc pod uwagę wyłącznie przyczepy o dmc. > 3,5 t, tradycyjnie prymat wiedli producenci specjalizujący się w tej grupie produktowej. Liderem rynku jest Wielton ze sprzedażą 385 szt., Wecon sprzedał 383 pojazdy, Gniotpol – 215, Konar – 158, Zasław – 52 przyczepy, a Schmitz Cargobull (EWT) – 36. Według danych opublikowanych przez PZPM w 2015 r. sprzedano 1751 przyczep ciężarowych oraz 15 przyczep specjalnych.