Leasing. Jest coraz lepiej

fot. MAN

W minionym roku branża leasingowa zanotowała 16,3-procentowy wzrost wartości nowych kontraktów. Na taki wynik wpływ miało sfinansowanie aktywów o łącznej wartości blisko 50 mld zł.

Według danych Związku Polskiego Leasingu polska branża leasingowa w 2015 r. sfinansowała inwestycje o wartości 49,8 mld zł. Wynik ten był wyższy niż rekordowy dotąd wynik z roku 2014, w którym wyleasingowano środki o wartości 42,8 mld zł (w 2013 r. było to 35,3 mld zł). Wysoka (16,3% r/r) dynamika rynku leasingu wskazuje na niesłabnące zainteresowanie przedsiębiorstw finansowaniem udzielanym przez firmy leasingowe. „W kolejnych latach prognozujemy wzrost w branży i liczymy na zwiększenie poziomu inwestycji firm, w szczególności realizowanych za pomocą leasingu” – powiedział Wojciech Rybak, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.

Charakterystyka rynku

Firmy raportujące do Związku Polskiego Leasingu udzielają finansowania w formie leasingu oraz pożyczki inwestycyjnej. W 2015 r. ze wszystkich sfinansowanych przez branżę inwestycji 85,2% zrealizowano za pomocą leasingu, natomiast 14,8% stanowiła pożyczka.

Jak podają eksperci, cechą polskiego rynku leasingu jest jego równowaga. Od lat firmy leasingowe zapewniają stabilny poziom finansowania szerokiej gamy aktywów ruchomych, wpływających na rozwój produkcji i usług polskich przedsiębiorstw. Samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe do 3,5 t stanowią 37,5% tychże inwestycji, maszyny i urządzenia (w tym IT) 31,9%, środki transportu ciężkiego, do którego zaliczane są m.in. samochody ciężarowe powyżej 3,5 t, ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, autobusy, samoloty, statki i środki transportu kolejowego mają 27,1-procentowy udział w rynku.

Z szacunkowych danych Związku Polskiego Leasingu wynika, że z usług firm leasingowych korzysta około 500 tys. polskich przedsiębiorstw, przy czym kluczowymi odbiorcami finasowania udzielanego przez polskich leasingodawców są mikro, małe i średnie firmy (MMŚP).

Dla firm MMŚP leasing z uwagi na uproszczone procedury i minimalne oczekiwania dotyczące zabezpieczenia transakcji jest najważniejszą formą finansowania inwestycji. Potwierdzają to dane Komisji Europejskiej, która w swoim cyklicznym badaniu pyta przedsiębiorców z 28 krajów m.in. o to, czy finansowanie leasingiem jest istotne w działalności ich firm. Pod koniec ubiegłego roku 57% polskich przedsiębiorców zadeklarowało, że leasing jest/będzie dla nich istotnym źródłem finansowania inwestycji. Plasuje to Polskę na trzecim miejscu po Finlandii i Niemczech, w których to krajach zainteresowanie leasingiem jest nieznacznie wyższe. Co trzeci polski przedsiębiorca zadeklarował, że korzystał w ostatnich 6 miesiącach z leasingu. Wyższy odsetek zadeklarowali w tym przypadku jedynie przedsiębiorcy niemieccy i łotewscy – powiedział Mieczysław Woźniak, wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu, dyrektor zarządu Leaseurope.

Finansowanie rynku po IV kwartale 2015 r. (wartość netto w mln zł)
Finansowanie rynku po IV kwartale 2015 r. (wartość netto w mln zł)

Samochody osobowe i dostawcze

Największy udział w rynku leasingu w ubiegłym roku w dalszym ciągu stanowiły transakcje dotyczące samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych do 3,5 t (37,5%). Segment ten odnotował też najwyższą dynamikę wzrostu na rynku (20%). W 2015 r. w tej grupie firmy leasingowe sfinansowały pojazdy o wartości 18,7 mld zł – największy odsetek stanowiły samochody osobowe (81%), pozostałe 19% przypadło na dostawcze.

Od II kwartału ubiegłego roku to pojazdy lekkie były głównym motorem rozwoju rynku leasingu. Należy dodać, że wynik branży leasingowej jest mocno skorelowany z wyraźnym wzrostem rejestracji nowych samochodów osobowych i dostawczych w 2015 r. (9,4%, wzrost do ponad 408 tys. sztuk).