Rekordowa sprzedaż i zyski Grupy Wielton w pierwszym kwartale 2016 r.

fot. Wielton

Grupa Wielton w pierwszym kwartale 2016 r. osiągnęła rekordowe przychody ze sprzedaży 175 mln zł, co stanowi wzrost o 26,8% rdr. Zysk operacyjny Grupy w I kw. 2016 r. wyniósł 14,3 mln zł, co przełożyło się na wzrost marży EBIT do 8,1% wobec 2,6% w analogicznym okresie ub.r. W I kw. 2016 r. skonsolidowany zysk netto sięgnął 10 mln zł wobec 2,9 mln zł w pierwszym kwartale 2015 r.

Rekordowe wyniki w I kwartale 2016 r. to pochodna wzrostu wolumenu sprzedaży na rynku krajowym, przy jednoczesnym wzroście udziału sprzedaży zagranicznej. To również naturalna konsekwencja ciągłych działań optymalizacyjnych w Grupie Wielton, które mają na celu ograniczenie kosztochłonności procesów wytwórczych – podsumował Mariusz Golec, prezes zarządu Wielton S.A. Nie bez znaczenia pozostaje fakt korzystnej (dla eksportera) relacji EUR/PLN – dodał.

Grupa Wielton: rekordowa sprzedaż i umocnienie pozycji na rynku w kraju i za granicą

W pierwszych trzech miesiącach 2016 r. Wielton S.A. odnotował ponad 38% wzrost rejestracji nowych przyczep i naczep w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. To tempo szybsze niż na całym rynku, na którym liczba nowych rejestracji w I kw. 2016 r. wzrosła o 37,1%.  Wielton rósł nieco szybciej niż rynek, przez co udział w rynku zwiększył się  z 15,7% w I kw. 2015 r. do 15,9% w I kw. 2016 r. Wszyscy gracze z pierwszej piątki odnotowują wzrosty powyżej wzrostu rynku tym samym zwiększając swój udział w rynku w stosunku rdr. Sprzedaż jednostkowa  Wielton S.A. wyniosła 1826 sztuk pojazdów, względem 1596 sztuk w analogicznym okresie ub.r.

Rynek francuski, trzeci największy w Europie, utrzymuje się na takim samym jak w ubiegłym roku poziomie: 3246 sztuki w I kw. 2015 r. vs 3243 sztuki w I kw. 2016 r. Fruehauf ma ok. 20% udział w lokalnym rynku.

We Włoszech rynek potwierdza tendencję wzrostową – w pierwszym kwartale rośnie o 41% względem analogicznego okresu ub.r. Italiana Rimorchi, włoska spółka w Grupie Wielton, sprzedała w I kw. 2016 r. 210 pojazdów, odnotowując wzrost ponad dwukrotny wzrost względem I kw. 2015 r. Udział w rynku Italiana Rimorchi zwiększył się z 5% do 8%.

Rynki wschodnie w następstwie sytuacji polityczno-gospodarczej stale znajdują się pod wpływem dekoniunktury.

Zyski w parze z bardzo dobrym wynikiem sprzedaży

Przychody ze sprzedaży Grupy w okresie styczeń – marzec 2016 r. wyniosły 175 mln zł, tj. 26,8% wzrostu rdr. Sprzedaż krajowa wyniosła 109 mln zł, tj. 29,8% wzrostu, zaś sprzedaż zagraniczna 66 mln zł, tj. 22,2% więcej w relacji rdr. Wielton S.A. odnotował w I kw. 2016 r. jednostkowy przychód w wysokości 170 mln zł, tj. 23,2% wzrostu rdr, w tym przychody ze sprzedaży produktów i usług 167 mln zł, czyli 23,7% wzrostu rdr.

Grupa Wielton osiągnęła w omawianym okresie 69,7% wzrost zysku skonsolidowanego na sprzedaży brutto do poziomu 27,5 mln zł. Zysk operacyjny grupy w I kw. 2016 r. wyniósł 14,3 mln zł. W pierwszym kwartale 2016 r. Grupa Wielton odnotowała czterokrotny wzrost EBIT w stosunku do analogicznego okresu ub.r. Stopa marży EBIT wyniosła 8,1% vs 2,6% rdr.