Cennik reklam w magazynie

Wszystkie ceny są cenami netto.

OGŁOSZENIA DROBNE
umieszczane na ŻÓŁTYCH STRONACH

A-1
60x60x350 zł
B-1
123×60600 zł
A-2
60×123600 zł

REKLAMY
umieszczane na stronach redakcyjnych zeszytu – format 1 i 1/2 strony
umieszczane na ŻÓŁTYCH STRONACH – format 1/3 i 1/4 strony

205×290
po obcięciu7500 zł
186×123
poziom
(bez spadu)4200 zł
91×249
pion
(bez spadu)4200 zł
205×145
poziom**
(ze spadem*)4200 zł
110×290
pion***
(ze spadem*)4200 zł
* podane wymiary po obcięciu + spad min. 3 mm;
** spady: dół, prawa strona;
*** spady: góra, dół, prawa strona
186×81
poziom2900 zł
60×249
pion2900 zł
123×123
kwadrat2900 zł
186×60
poziom2300 zł
91×123
pion2300 zł

REKLAMY

205×290
po obcięciu8500 zł
205×290
po obcięciu9500 zł
410×290
po obcięciu11900 zł

INSERTY REKLAMOWE – do całego nakładu – 9. 000 zł


LOGO PORTALU LUB SERWISU INTERNETOWEGO – w paginach lewych stron

na 32 str. – 1600 zł, na 16 str. – 800 zł lub na 8 str. – 400 zł


PANORAMA RYNKU
tabela informacyjna

Nazwa firmy Informacje o firmie Adres Telefon Fax 1 wiersz 150 zł
Logo + nazwa firmy Informacje o firmie w dwóch wierszach Adres siedziby Telefony Fax 2 wiersze 260 zł
Logo + nazwa firmy Informacje o firmie w trzech wierszach Adres siedziby firmy Telefony Fax 3 wiersze 340 zł
  • Cena jednego wiersza (wysokość ok. 5 mm) wynosi 150 zł
  • Drugi kosztuje 110 zł (łączna kwota: 260 zł)
  • Koszt wiersza trzeciego to 80 zł (340 zł łącznie za trzy wiersze)
  • Przy zamówieniu dwóch lub trzech wierszy bezpłatnie zamieszczamy logo firmy
  • Zamówienie trzech kolejnych emisji wpisu do tabeli i opłacenie ich z góry gwarantuje 20% rabat

ARTYKUŁY FIRMOWE (teksty, zdjęcia i rysunki dostarczają zleceniodawcy)

Artykuł firmowy 1 strona (ok. 3.000 znaków bez spacji+ 2 zdjęcia)
Cena netto 3.900 zł

 


RABATY

Rodzaj rabatu Wysokość rabatu
Dwukrotne powtórzenie 5%
Czterokrotne powtórzenie 10%
Powyżej pięciu powtórzeń do uzgodnienia

 


DOPŁATY

Rodzaj dopłaty Wysokość dopłaty
Opracowanie graficzne reklam i ogłoszeń 20%
Rezerwacja specyficznego miejsca 10%
Reklama drobna wśród artykułów 10%
Opracowanie artykułu firmowego 10%