Wielton: ponad 600 milionów złotych przychodów

Sprzyjająca koniunktura we Francji i Niemczech

Grupa Wielton umacnia pozycję lidera na rynku francuskim, odnotowując po pierwszym kwartale 2019 roku rekordowy wzrost zarówno na poziomie wolumenu (1669 szt.), jak i przychodów ze sprzedaży (196,4 mln zł) odpowiednio o 20,8% i 24,4%.

Dążymy do tego aby rozwijać się na wszystkich rynkach prowadzonej działalności. W tym celu konsekwentnie wdrażamy kolejne rozwiązania podnoszące efektywność naszych spółek i wpływające na poziom ich integracji w ramach Grupy – podkreśla Mariusz Golec i dodaje – Przykładem skuteczności takiej strategii jest m.in. spółka Fruehauf, która po pierwszym kwartale osiągnęła rekordowe wolumeny sprzedaży i przychody. Tak dobry wynik to w dużej mierze efekt inwestycji w moce produkcyjne, zrealizowane w ostatnim czasie na terenie zakładu w Auxerre.

Równie wysoki wzrost był widoczny na rynku niemieckim, gdzie po pierwszym kwartale przychody Grupy Wielton wzrosły o 26,4% do poziomu 75,6 mln zł, a sprzedaż wzrosła o 28,9%, osiągając wartość 366 szt. W pierwszym kwartale 2019 r. Grupa Wielton odnotowała także poprawę sprzedaży o 3,8% na rynku włoskim przy wolumenie 192 szt., co przełożyło się na wzrost przychodów o 2,7% do poziomu 18,8 mln zł. Równie stabilną sprzedaż Grupa odnotowała na rynku rosyjskim. W pierwszym kwartale 2019 roku Grupa skonsolidowała także wolumen sprzedaży spółki Lawrence David, sprzedając na brytyjskim rynku 1095 sztuk produktów i uzyskując przychody na poziomie 87,7 mln zł.

Sukcesywna realizacja inwestycji

Rozwojowi dywersyfikacji portfela produktowego towarzyszą inwestycje w nowoczesne procesy technologiczne, obejmujące automatyzację i robotyzację. Prowadzone aktualnie inwestycje Grupy Wielton koncentrują się na zwiększeniu zdolności produkcyjnych i przełożą się na podniesienie doskonałości operacyjnej. W I kwartale 2019 r. realizowano prace związane z odbudową mocy produkcyjnych lakierni. Odtworzenie lakierni zaplanowano w 2 fazach. Pierwsza faza obejmuje odbudowę hali produkcyjnej, wykonanie instalacji oraz montaż wyposażenia. Jej zakończenie przewidywane jest na koniec czerwca 2019 r. Z kolei w drugiej fazie planowane jest wykonanie sytemu transportu i uruchomienie pracy w ciągu technologicznym. Zakończenie tego etapu zaplanowano na grudzień 2019 roku. Odbudowa lakierni wpłynie na zwiększenie zdolności produkcyjnej o 22 szt./dobę. Realizowane są także inwestycje obejmujące automatyzację procesów produkcyjnych i modernizację parku maszynowego m.in. zaimplementowano automatyczne systemy magazynowania komponentów oraz wyposażono wydział przygotowania produkcji w nowoczesny sprzęt gwarantujący wysoką wydajność oraz dynamikę procesu gięcia i cięcia blach.