Integruje dwa światy

Efektywnie i oszczędnie

Oprócz lepszej komunikacji i bardziej efektywnej pracy CA-Link przyczynia się również do redukcji  kosztów firmy. Usprawnienia w zakresie pracy można już wprowadzić na samym jej początku. Na przykład, projektant wybierając konkretny produkt, zyskuje zarówno dostęp do jego danych technicznych, jak i innych informacji dotyczących przedsiębiorstwa, takich jak istniejące zapasy magazynowe i ich zużycie czy czas ponownego nabycia. Mając do dyspozycji te informacje, może on je wykorzystać w swojej pracy już na samym początku.

Dzięki dostępnym funkcjonalnościom możliwe jest także „przejęcie” przez ERP zadań systemu PDM (zarządzanie danymi produktu). ERP może bowiem gromadzić i przesyłać dane na temat produktu wygenerowane podczas procesu projektowania. W ERP tzw. teczki produktów odzwierciedlają całkowity cykl życia danego produktu. Korzystając z nich, można prześledzić, z jakimi zmianami i rysunkami, strukturami produktów i procesami produkcji wygenerowane zostało zlecenie. Zawierają też informacje np. o częściach zamiennych wykorzystanych przez dział serwisu do różnych napraw.

Podsumowanie korzyści

Nie ulega wątpliwości, że zastosowanie systemu CA-Link przynosi firmie korzyści. Do najważniejszych zalet oprogramowania zalicza się:

  • ograniczenie kosztów firmy dzięki wyeliminowaniu systemu PDM i konieczności opracowania odpowiedniego interfejsu (brak kosztów utrzymania interfejsu),
  • wzrost efektywności pracy i oszczędność czasu poprzez zmniejszenie liczby tych samych zapytań dotyczących tego samego produktu,
  • ograniczenie błędów dzięki zredukowaniu pracy przy przepisywaniu danych poprzez automatyczne tworzenie BOM na podstawie struktury konstrukcyjnej,
  • przejrzystość procesów (od zakupów, przez produkcję, sprzedaż, aż po serwis),
  • efektywny przepływ informacji.