Naczepy w 2017 r. nadal na plusie

Wielton SA jest liderem w sprzedaży naczep samowyładowczych, dostarczając klientom 639 pojazdów (fot. D. Piernikarski)

Niezmiennie od lat największym zainteresowaniem cieszyły się naczepy kurtynowe i skrzyniowo-kurtynowe – w tej grupie produktowej odnotowano jednak spadek sprzedaży o 4,08%. „Kurtynówki” w liczbie 12 801 stanowiły 59,6% całej sprzedaży, co potwierdza, że w dalszym ciągu transport dalekobieżny ma wiodącą rolę na polskim rynku transportowym. Powodem radości wielu producentów był wzrost sprzedaży naczep samowyładowczych (wywrotek) – zarejestrowano bowiem 3317 szt. – jest to aż o 29,2% więcej niż w 2016 r. (2569 szt.). Najwyraźniej rozpoczęcie kolejnej fazy inwestycji infrastrukturalnych pobudziło branżę budowlaną.

Niemal na niezmienionym poziomie wypadła sprzedaż w segmencie naczep przeznaczonych do przewozu ładunków w temperaturach kontrolowanych – zarejestrowano bowiem 2993 nowe pojazdy tworzące grupę naczep furgonowych (chłodnie, izotermy i furgony uniwersalne). Było to o 2% więcej niż w 2016 r. (dane w tej grupie produktowej w dalszym ciągu są obarczone największym błędem ze względu na rozbieżności w zakresie poziomu rejestracji chodni istniejące pomiędzy danymi producentów a tym, co publikuje na swoich stronach PZPM). Sprzedano również 678 cystern i silosów (mniej o 126 szt.) i 496 naczep do przewozu kontenerów. Zestawienie sprzedaży naczep z rozbiciem na rodzaje przedstawia wykres 1.

Wykres 1. Sprzedaż naczep według typów w 2017 r.
Oznaczenia naczep: NSK – skrzyniowo-plandekowe i kurtynowe; NW – samowyładowcze (wywrotki); CT + FT – chłodnie, izotermy i furgony; TA – cysterny i silosy, PT – podkontenerowe

Drobne przetasowania wśród leaderów

W ubiegłym roku w Polsce najwięcej naczep we wszystkich grupach produktowych sprzedała firma Schmitz Cargobull (dystrybutor w Polsce: EWT Truck & Trailer Polska) – według danych PZPM przekazano 5306 naczep (wzrost 3,1% r/r), co dało udział rynkowy na poziomie 24,7%. W ubiegłym roku mniej pojazdów przekazało Krone (polski importer – Pozkrone) – było to 4635 szt., mniej o 8,4% niż w 2016. Firma ma jednak nadal wysoki udział w rynku wynoszący 21,6%.

Trzecie miejsce w czołówce miał Wielton – 3309 naczep (wzrost o 0,3%), udział w rynku 15,4%. Stawkę producentów sprzedających w Polsce powyżej 1000 pojazdów zamyka Kögel (polski dystrybutor: Eurotrailer) – przekazano 1830 naczep (spadek sprzedaży o 9,6%, udział w rynku 8,5%). Pierwszą piątkę o kolejności identycznej od lat zamyka Kässböhrer ze sprzedażą 831 pojazdów (spadek sprzedaży o 5,9%%, 3,9% udziału).  Zestawienie wyników uzyskanych przez najważniejszych producentów pokazano na wykresie 2. Warto wspomnieć o firmach, które zwiększyły sprzedaż swoich produktów zdecydowanie powyżej średniej rynkowej. Sprzedaż naczep marki STAS (importer w Polsce – PTM Trade) wzrosła o 43,6% (214 szt.), Zasław, sprzedając 299 pojazdów, zwiększył sprzedaż o 41%w porównaniu z 2016 r..