Nienormatywna logistyka. Planowanie projektu

Wiedza i umiejętności personelu nadzorującego przewóz jest sprawą kluczową w zapewnieniu bezpieczeństwa innych użytkowników dróg i samego ładunku (fot. Goldhofer)Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem od dawna jest kluczowym zagadnieniem w zapewnieniu bezpiecznego transportu ładunków nienormatywnych – zarówno tych o bardzo dużych rozmiarach, jak i masie. W ostatnich latach rozwój branży przewozów nienormatywnych pozwolił wszystkim zainteresowanym podmiotom na zgromadzenie bogatego doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa logistycznego, a obecnie istnieje na rynku wiele organizacji czy firm doradczych oferujących przewoźnikom pomoc w zakresie praktycznych kwestii związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w transporcie ponadgabarytowym. Istnieje również wiele poradników, tzw. Wytycznych, odnośnie do dobrej praktyki i dokumentów programowych przygotowanych przez instytucje takie jak np. Dyrekcja Generalna ds. Energii i Transportu Komisji Europejskiej.

W cały proces transportu ładunków nienormatywnych jest zaangażowanych wiele stron. Są to m.in.:

  • dostawcy i odbiorcy ładunków, którzy zarządzają i zlecają podwykonawstwo usług transportowych oraz organizują wsparcie logistyczne dostarczane przez wyspecjalizowane firmy przewozowe;
  • projektanci i konsultanci dostarczający analizy techniczne i projekty, pozwalające następnie wynajętym firmom budowlanym na odpowiednie przygotowanie (konieczne modyfikacje) infrastruktury, niezbędne np. przy budowie elektrowni wiatrowych,
  • wykonawcy z wielu branż (np. budowlanej), którzy budują infrastrukturę i zapewniają, że miejsca docelowe są odpowiednio przystosowane do przyjmowania elementów ponadnormatywnych (np. maszyn, elementów instalacji przemysłowych, komponentów turbin wiatrowych, transformatorów dużej mocy itp.),
  • interdyscyplinarne zespoły projektowe w przedsiębiorstwach zajmujących się logistyką przewozów nienormatywnych, które są w centrum koordynacji i planowania każdego większego projektu.
Zlecający przewóz, przygotowując ładunek, powinien zapewnić niezbędne punkty podparcia i mocowania umożliwiające pewne zabezpieczenie ładunku na pokładzie ładunkowym (fot. Doll Fahrzeugbau)

Wiele  firm zaangażowanych w realizację projektów w określonej branży przemysłowej (np. energetyka odnawialna bazująca na turbinach wiatrowych) dysponuje dobrze rozwiniętymi systemami pozwalającymi na optymalne zarządzanie procesami logistycznymi, obejmującymi np. planowanie trasy przejazdu, określanie możliwości modernizacji trasy czy sposobów pokonywania przeszkód terenowych. Istnieje wiele różnych alternatywnych metod postępowania pozwalających na ostateczne dowiezienie ładunku nienormatywnego na miejsce odbioru, ale metody te niekoniecznie mówią, jak należy to zrobić w sposób bezpieczny.