KE walczy z CO2

Wybrane sposoby ograniczania CO2 i zużycia paliwa

Aerodynamika
Zmniejszenie oporu aerodynamicznego w samochodach ciężarowych może przynieść znaczne oszczędności w postaci mniejszego zużycia paliwa. Niższe spalanie uzyskane dzięki montażowi urządzeń obniżających opór aerodynamiczny w samochodach ciężarowych może przełożyć się na redukcję od 1% do nawet 9% rocznych kosztów paliwa, w przypadku pojazdów o rocznym przebiegu rzędu 130 tys. km. Badania pokazują, że skuteczność działania takich urządzeń i ich wpływ na redukcję zużycia paliwa zależy od metody działania i sposobu użytkowania pojazdu. Sprawdzono, że w samochodach pokonujących długie dystanse oszczędność paliwa jest dwa razy większa niż w przypadku pojazdów poruszających się w warunkach miejskich.

Opony
Regularna kontrola stanu ogumienia i troska o utrzymanie właściwego ciśnienia w oponach zapobiega wypadkom oraz przyczynia się do obniżenia zużycia paliwa (zbyt niskie ciśnienie w oponach może zwiększać tarcie toczne, przez co wzrasta zużycie paliwa, może to też zmniejszać przyczepność opony z nawierzchnią). Kontrola opon gwarantuje też wcześniejsze wykrycie ewentualnych problemów z ogumieniem i ich wcześniejszą naprawę. Zaleca się, by taka kontrola była przeprowadzana co najmniej dwa razy w miesiącu. W celu zwiększenia efektywności zaleca się również wymianę ogumienia na produkty energooszczędne – są to produkty specjalnie zaprojektowane i opracowane pod kątem mniejszego zużycia paliwa.

Środki smarne
Wpływ na obniżenie kosztów paliwa mają też środki smarne. Ważny jest w tym zakresie odpowiedni wybór oleju silnikowego. W tej kwestii należy przestrzegać zaleceń producenta pojazdu. Oleje syntetyczne, stworzone z myślą o lepszej i dłuższej pracy silnika. zapewniają niższe zużycie paliwa, lepszą ochronę przed zużyciem i gromadzeniem osadów, co pozwala też ograniczyć wydatki na serwisowanie pojazdu. Z myślą o oszczędnościach warto zastanowić się nad zmianą stosowanego oleju na produkt syntetyczny (w przypadku gdy silnik jest smarowany olejem mineralnym) lub nad zmianą typu produktu, gdy używany jest produkt z grupy syntetyków.

Szkolenie kierowców
Jazda ekonomiczna to klucz do sukcesu w zakresie zwiększania oszczędności. Szkolenia kierowców oferowane przez każdego producenta samochodów ciężarowych są równie ważne co sprzęt zwiększający efektywność paliwową pojazdów. Znanych jest wiele metod i wskazówek, które mogą przynieść oczekiwane korzyści. Oto kilka przykładowych tematów, w zakresie których można przeszkolić kierowców:
• zmiana biegów (zalecana jest jazda na możliwie jak najwyższym biegu i jego zmiana w odpowiednim momencie),
• hamowanie (warto jeździć „przewidująco”, czyli z wyprzedzeniem reagować na pojawiające się na drodze przeszkody),
• jazda z optymalną prędkością obrotową silnika, przy której silnik pracuje najbardziej efektywnie – zwykle wynosi ona nie więcej niż 1500 obr/min, każdy producent samochodu ciężarowego zna optimum pracy silnika swojego pojazdu, a kierowców należy nauczyć, jak je rozpoznawać),
• znajomość ograniczeń (oszczędności zapewnia też utrzymywanie stałej prędkości jazdy na poziomie 80–85 km/h, tam gdzie jest ona dozwolona i bezpieczna),
• wykorzystywanie bezwładności i siły rozpędu (na płaskim terenie do ekonomicznego pokonywania nierówności i wzniesień, przy wjeździe na specjalne fragmenty drogi lub ronda warto nauczyć się odpowiednio używać zwalniaczy, hamulców i wykorzystywać bezwładność toczącego się pojazdu i ukształtowanie terenu).

Telematyka
Systemy telematyczne umożliwiają monitorowanie położenia, prędkości i zużycia paliwa pojazdów w czasie rzeczywistym oraz stylu jazdy kierowców. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu flotą można redukować koszty, minimalizować ryzyko wypadków oraz optymalizować prowadzone działania.

Autor: Renata Pawliszko