“Podwojenie biznesu” – grupa Wielton ogłosiła swoją strategię do 2020 r.

Celem jest poprawa efektywności produkcji o 3% rocznie, skrócenie czasu dostaw o 25%, redukcja zapasów i optymalizacja zakupów. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu efektu skali, unifikacji produktów i komponentów na rynkach oraz renegocjacji cen z dostawcami. „Chcemy do roku 2020 zbudować pozycję eksperta, którego wyróżnia kompleksowe podejście do biznesu. Będziemy dostarczać nie tyko bezpieczne, dopasowane do indywidualnych potrzeb produkty, ale również transportowe rozwiązania biznesowe” – kontynuuje Mariusz Golec.

Jak podkreśla prezes Wielton SA, skuteczna realizacja strategii wzrostu wymaga dopasowania struktury organizacyjnej do nowych realiów i wyzwań. Centrala w Wieluniu będzie zarządzać celami strategicznymi przy dużej autonomii organizacji krajowych odpowiedzialnych za rozwój lokalnych rynków. „Kluczową rolę w organizacji pełnią ludzie. To kompetentny, zaangażowany zespół jest gwarancją osiągania zamierzonych celów biznesowych. Inwestujemy i będziemy inwestować w kształcenie obecnych i przyszłych kadr oraz pozyskiwanie ekspertów z rynku. Rozwój kapitału ludzkiego to jeden z warunków koniecznych do realizacji strategii wzrostu” − dodaje prezes Wieltonu.

Wizja 2020

Europejski rynek naczep i przyczep ma potencjał do stabilnego wzrostu. W 2016 r. sprzedano 270 tys. naczep i przyczep o wartości około 7 mld euro. W najbliższych latach rynki Europy Zachodniej będą nadal charakteryzować się dużą chłonnością pomimo spodziewanej krótkotrwałej korekty w latach 2017−2018. Zapewni to Wieltonowi, który ma mocną pozycję na największych zachodnioeuropejskich rynkach (we Francji, Włoszech i  Niemczech) zrównoważony rozwój i stabilny poziom zamówień. W najbliższych latach również w Polsce można spodziewać się równomiernego wzrostu popytu na naczepy i przyczepy. Dynamiczny rozwój krajowych firm transportowych spowodował, że dziś co trzecia ciężarówka jeżdżąca po Europie należy do polskiego przewoźnika. Oprócz tego bardzo prężnie rozwija się branża logistyczna, która również będzie notować coraz większe zapotrzebowanie na środki transportu.

Zgodnie z analizami firmy doradczej CLEAR spodziewany jest wzrost zamówień na rynkach wschodnich, co jest dla Wieltonu, który ma montownię w Rosji oraz spółki handlowe w Rosji i na Ukrainie, celem do poprawy sprzedaży produktów. Bardzo perspektywiczna z punktu widzenia Grupy jest Afryka, gdzie zapotrzebowanie rynkowe jest stymulowane ogólnoświatowymi programami rozwoju infrastruktury i transportu. Wielton od lat jest aktywny na terenie 8 państw należących do Zachodnioafrykańskiej Unii Gospodarczo-Monetarnej (UEMOA) i oczekuje, że planowana w Abidżanie nowa montownia umożliwi zdobycie pozycji lidera w tej części świata. „Zrównoważona strategia wzrostu Grupy Wielton do roku 2020 będzie opierać się na rozwoju organicznym i akwizycjach. Przez ostatnie lata udowodniliśmy, że właśnie to połączenie przynosi wymierne efekty. Nasze rekordowe wyniki za rok 2016 są tego najlepszym świadectwem” – podsumował spotkanie Mariusz Golec.

Opracowała Katarzyna Biskupska

fot. Wielton
Dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży na drogi Europy wyjechało już ponad 75 000 naczep i przyczep z logo Wieltonu, a jego produkty sprzedawane są obecnie w 35 krajach świata (fot. Wielton)