Sprzedaż naczep w 2016 r.

Drobne przetasowania wśród leaderów
W ubiegłym roku w Polsce najwięcej naczep we wszystkich grupach produktowych sprzedała firma Schmitz Cargobull (dystrybutor w Polsce: EWT Truck & Trailer Polska) – przekazano 5149 naczep (wzrost 21,1% r/r), co dało udział rynkowy na poziomie 24,2%. Nieco mniejszą liczbę pojazdów – 5062 szt. – przekazało swoim klientom Krone (polski importer – Pozkrone) – udział w rynku 23,7% (wzrost o 21,9%). Trzecie miejsce miał Wielton – 3299 naczep (wzrost o 39,6%), udział w rynku 15,5%. Największy polski producent poprawił swoją pozycję o 2,6%. Ostatnią firmą, która w ubiegłym roku sprzedała w Polsce powyżej 1000 pojazdów, był Kögel (w Polsce dystrybutor Grupa DBK) – 2027 naczep (wzrost sprzedaży o 25,7%, udział w rynku 9,5%). Pierwszą piątkę o kolejności identycznej jak w 2015 r. zamyka Kässböhrer ze sprzedażą 883 pojazdów (wzrost sprzedaży o 59,4%, 4,1% udziału) – zestawienie wyników uzyskanych przez najważniejszych producentów pokazano na wykresie 2.

Sprzedaż naczep w 2016 r. z podziałam na producentów: sprzedaż, udziały rynkowe i zmiana poziomu sprzedaży 2016–2015
wykres 2: Sprzedaż naczep w 2016 r. z podziałam na producentów: sprzedaż, udziały rynkowe i zmiana poziomu sprzedaży 2016–2015

Natomiast strukturę sprzedaży pierwszej piątki ilustruje wykres 3.

wykres 3: Struktura sprzedaży naczep w 2016 r. dla 5 najważniejszych producentów z rozbiciem na typy. Oznaczenia naczep: NSK – skrzyniowo-plandekowe i kurtynowe, NW – samowyładowcze (wywrotki), CT+FT – chłodnie, izotermy i furgony, PT – podkontenerowe
wykres 3: Struktura sprzedaży naczep w 2016 r. dla 5 najważniejszych producentów z rozbiciem na typy. Oznaczenia naczep: NSK – skrzyniowo-plandekowe i kurtynowe, NW – samowyładowcze (wywrotki), CT+FT – chłodnie, izotermy i furgony, PT – podkontenerowe

Jeśli weźmiemy pod uwagę pojazdy wykorzystywane najczęściej w transporcie dalekobieżnym (czyli naczepy kurtynowe, skrzyniowo-plandekowe i platformowe), to spośród sprzedanych 13 343 szt. Krone dostarczyło 4191 naczep (udział w tej grupie produktowej to 31,4%), Schmitz Cargobull – 2991 (22,4%), Wielton – 1858 (13,9%), a Kögel – 1790 (13,4%). Ci czterej producenci od lat są niekwestionowanymi liderami rynku, w ubiegłym roku ich łączny udział w omawianej grupie produktowej wyniósł aż 81,8%. Do marek, których naczepy kurtynowe i skrzyniowo-kurtynowe w liczbie ponad 200 trafiły do polskich klientów, należą: Kässböhrer (724 szt.), Schwarzmüller (461 szt.), Berger (294 szt.).
Pozycja Schmitz Cargobull w segmencie chłodni, izoterm i furgonów nadal jest niezagrożona (1810 szt., 62,1% udziału w rynku), chociaż stale rośnie popularność chłodni marki Krone – nabywców znalazły 753 pojazdy (25,8% udziału w rynku). Dane te wyraźnie pokazują dystans, jaki dzieli konkurencję od dwóch liderów w tym segmencie.
Sprzedaż naczep samowyładowczych nie zachwyca – sprzedano 2559 wywrotek, czyli o 0,8% mniej niż w 2015 r. Od lat niekwestionowanym liderem w segmencie wywrotek jest Wielton (591 szt.), ale Bodex dostarczył 456 pojazdów, Kempf – 339, Schmitz Cargobull – 335, Mega – 325, a Inter Cars (Feber) – 291.
Według danych opublikowanych przez PZPM w 2016 r. sprzedano 2170 przyczep ciężarowych – w tym 1532 przyczepy skrzyniowe, plandekowe (kurtynowe), skrzyniowo-plandekowe oraz platformowe. Biorąc pod uwagę wyłącznie przyczepy o dmc. > 3,5 t, tradycyjnie prymat wiedli producenci specjalizujący się w tej grupie produktowej. Liderem rynku jest Wecon ze sprzedażą 388 szt., a Wielton sprzedał 346 przyczep.

Autor: Dariusz Piernikarski

4. miejsce i udział w rynku na poziomie 9,5% uzyskała firma Kögel Trailers (reprezentowana w Polsce przez Grupę DBK), sprzedając w sumie 2027 naczep (fot. Kögel Trailers)
4. miejsce i udział w rynku na poziomie 9,5% uzyskała firma Kögel Trailers (reprezentowana
w Polsce przez Grupę DBK), sprzedając w sumie 2027 naczep (fot. Kögel Trailers)