Sprzedaż naczep w 2016 r.

2.miejsce i sprzedaż 5062 szt. co dało 31,4% wszystkich sprzedanych w Polsce w 2016 r. naczep kurtynowych i skrzyniowo-plandekowych dostarczyło Pozkrone – importer firmy Krone (fot. Krone)
2.miejsce i sprzedaż 5062 szt. co dało 31,4% wszystkich sprzedanych w Polsce w 2016 r. naczep kurtynowych i skrzyniowo-plandekowych dostarczyło Pozkrone – importer firmy Krone (fot. Krone)

Naczepy w Polsce na plusie
Według szacunków w 2016 r. sprzedaż naczep w Europie jeszcze nie przekroczyła rekordowych poziomów z lat 2007 i 2008. Zarejestrowano o ok. 7,4% więcej naczep i przyczep (dmc. > 3,5 t) – ponieważ w drugiej połowie sprzedaż na największych rynkach zachodnioeuropejskich spadła, jest to nieco mniej niż zakładano na początku 2016 r. (prognozowano wzrost o 9,3%). Największymi rynkami w Europie Zachodniej okazały się Niemcy i Włochy. Skutki brexitu w Wielkiej Brytanii były jeszcze słabo odczuwalne. Po raz kolejny europejski park tych pojazdów przekroczył 2 mln szt. (szacunki międzynarodowej agencji CLEAR monitorującej naczepowy rynek w Europie).

W Polsce w roku 2016 do odbiorców trafiło 21 317 naczep – było to o 22,7% więcej niż rok wcześniej (sprzedano także 2170 przyczep o dmc. > 3,5 t). Przypomnijmy, że w roku 2015 sprzedano w sumie 17 378 naczep różnych typów – był to wzrost sprzedaży o 15,7% w stosunku do 2014 r. Podobnie jak w przypadku samochodów ciężarowych również sprzedaż przyczep i naczep w 2016 r. osiągnęła swój historycznie najwyższy poziom. Niestety, nie dysponujemy wynikami sprzedaży w roku 2007, ale rok później, gdy wielki kryzys dopiero się zaczynał, sprzedano tylko 13 934 pojazdy.
Także w ubiegłym roku największym zainteresowaniem cieszyły się naczepy kurtynowe i skrzyniowo-kurtynowe – w tej grupie produktowej odnotowano wzrost o 31,1% i „kurtynówki” w liczbie 13 343 stanowiły 62,6% całej sprzedaży. W dalszym ciągu transport dalekobieżny ma wiodącą rolę na polskim rynku transportowym – udział naczep kurtynowych i skrzyniowo-kurtynowych zwiększył się bowiem o kolejne 4% w stosunku do 2015 r. Niestety – co zmartwiło wielu producentów – sprzedaż naczep samowyładowczych (wywrotek) nieco zmalała do poziomu 2599 szt., a jest to 0,8% mniej niż w 2015 r. Mimo początkowych nadziei związanych z rozpoczęciem kolejnej fazy inwestycji infrastrukturalnych, jak widać branża budowlana wcale nie ruszyła…

3.miejsce: 3299 naczep dostarczył klientom Wielton SA, zostając liderem w sprzedaży wywrotek; w ubiegłym roku firma zwiększyła sprzedaż naczep aż o 39,6% (fot. Wielton)
3.miejsce: 3299 naczep dostarczył klientom Wielton SA, zostając liderem w sprzedaży wywrotek; w ubiegłym roku firma zwiększyła sprzedaż naczep aż o 39,6% (fot. Wielton)

Dobrze szła sprzedaż w segmencie naczep przeznaczonych do przewozu ładunków w temperaturach kontrolowanych, zarejestrowano bowiem 2916 nowych pojazdów tworzących grupę naczep furgonowych (chłodnie, izotermy i furgony uniwersalne). Było to o 21,6% więcej niż w 2015 r. (wartości te są orientacyjne ze względu na największe rozbieżności w zakresie poziomu rejestracji chodni istniejące pomiędzy danymi producentów a tym, co publikuje na swoich stronach PZPM). Sprzedano również 1201 cystern i silosów, 385 naczep do przewozu kontenerów oraz 266 naczep niskopodwoziowych. Zestawienie sprzedaży naczep z rozbiciem na najważniejsze rodzaje pojazdów przedstawia wykres 1.

Oznaczenia naczep: NSK – skrzyniowo-plandekowe i kurtynowe; NW – samowyładowcze (wywrotki); CT + FT – chłodnie, izotermy i furgony; TA – cysterny i silosy, PT – podkontenerowe
wykres 1: Oznaczenia naczep: NSK – skrzyniowo-plandekowe i kurtynowe; NW – samowyładowcze (wywrotki); CT + FT – chłodnie, izotermy i furgony; TA – cysterny i silosy, PT – podkontenerowe