Na progu ery autonomicznych ciężarówek

Stałe gromadzenie elektronicznych danych przesyłanych między pojazdami może być pomocne w rozstrzyganiu pojawiających się kwestii spornych. Sposób organizacji i sterowania konwoju połączonego pozwala również na wykorzystanie obowiązujących obecnie reguł dotyczących pojazdów konwencjonalnych. Podejście to wyjaśniać mogą podane dalej przykłady. Jeśli np. w nawierzchni drogi znajduje się wyłom czy dziura, za skutki przez nią spowodowane odpowiedzialność ponosi zarządca drogi. Jeśli samochód zapali się – winę ponosi producent, jeśli kierowca zrobi coś, czego robić nie powinien – wina leży po jego stronie. W razie wątpliwości dostępność danych zawsze pozwala na dogłębną analizę okoliczności i przebiegu zdarzenia i wyciągnięcie wniosków.

Jazda w konwoju połączonym (platooning) – maksymalnie do 10 zestawów, minimalne odległości 15 m (fot. Mercedes-Benz)
Jazda w konwoju połączonym (platooning) – maksymalnie do 10 zestawów, minimalne odległości 15 m (fot. Mercedes-Benz)

Brak dobrych kierowców
W ogólnych rozważaniach nad pojazdami autonomicznymi i konwojami połączonymi ciekawym wątkiem wydaje się to, w jaki sposób nowe technologie wpłyną na ogólnie znany problem braku kierowców. Aby możliwe było maksymalne wykorzystanie potencjału związanego z podniesieniem efektywności w towarowym transporcie drogowym, konieczne jest wprowadzenie zmian prawnych, które zezwalałyby na dłuższy czas pracy pojazdów autonomicznych w porównaniu z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowców.
Oczywiście nie należy oczekiwać natychmiastowego „przeskoku” branży transportowej na pojazdy autonomiczne. Panuje przekonanie, że ich wprowadzenie na drogi to perspektywa co najmniej jednej dekady. W ciężarówce jadącej w konwoju połączonym lub autonomicznie zaawansowane technologie pokładowe umożliwią kierowcom szersze otwarcie na świat zewnętrzny (np. internet, korzystanie z mediów społecznościowych), bliższe kontakty z rodziną (komunikatory, łączność wideo) czy korzystanie z preferowanych form odpoczynku. Z pewnością taka sytuacja uczyni zawód kierowcy bardziej atrakcyjnym. Prowadzenie ciężarówki to ciężka i trudna praca, zmuszająca do częstego i długiego pobytu poza domem i rodziną – nowe rozwiązania zmniejszą uciążliwości z tym związane.
Nawet jeśli kierowca znajduje się w kabinie samochodu jadącego w konwoju połączonym i powinien z dużym skupieniem monitorować sytuację na drodze, to nowe technologie przyjdą mu z pomocą. Podobnie jak zautomatyzowane skrzynie biegów pozwoliły na zatrudnianie we flotach mniej doświadczonych kierowców i uzyskanie porównywalnej efektywności paliwowej, tak dzięki systemom zapobiegającym kolizjom i jeździe w konwoju nowy kierowca może działać równie efektywnie i bezpiecznie jak jego bardziej doświadczony kolega. Zatem – platooning czy pojazdy autonomiczne mogą w dużym zakresie przyczynić się do rozwiązania problemu braku na rynku doświadczonych kierowców.

W samochodach autonomicznych wykorzystywane są systemy wspomagające stosowane już w samochodach produkowanych seryjnie (fot. Mercedes-Benz)
W samochodach autonomicznych wykorzystywane są systemy wspomagające stosowane już w samochodach produkowanych seryjnie (fot. Mercedes-Benz)