Przyszłość mobilności

Cztery możliwe scenariusze przyszłej mobilności. To, w jakim stopniu samochody autonomiczne staną się wszechobecne, zależy od wielu czynników, m.in. od technologii, regulacji prawnych, stopnia akceptacji społecznej. Z kolei to, czy samochód stanie się własnością prywatną, czy współwłasnością, zależy od indywidualnych preferencji i czynników ekonomicznych (fot. Deloitte University Press)
Cztery możliwe scenariusze przyszłej mobilności. To, w jakim stopniu samochody autonomiczne staną się wszechobecne, zależy od wielu czynników, m.in. od technologii, regulacji prawnych, stopnia akceptacji społecznej. Z kolei to, czy samochód stanie się własnością prywatną, czy współwłasnością, zależy od indywidualnych preferencji i czynników ekonomicznych (fot. Deloitte University Press)

Cztery różne scenariusze
Uwzględniając tak dużą różnorodność czynników kształtujących naszą rzeczywistość, eksperci Deloitte prezentują cztery różne scenariusze dotyczące przyszłej mobilności, które wyłaniają się z przecięcia dwóch najważniejszych trendów, czyli: sprawowania kontroli nad pojazdem (kierowca czy system autonomiczny) oraz własność pojazdu (własność prywatna czy wspólna). A są to: Stopniowa zmiana, Wspólne korzystanie z samochodów, Bezzałogowa rewolucja oraz Nowa era dostępu do niezależności.

Scenariusz 1: Stopniowa zmiana
Według tego scenariusza własność prywatna pozostanie normą, a konsumenci nadal będą cenić sobie prywatność, elastyczność, bezpieczeństwo i wygodę utożsamianą z posiadaniem samochodu na własność. Co ważne, choć wizja ta zakłada wykorzystanie technologii wspomagających prowadzenie pojazdów, nie wróży ona szybkiej dostępności samochodów kierowanych przez komputery. Koszt przejechanej mili w tym scenariuszu wynosi 0,97 dolara.

Scenariusz 2: Wspólne korzystanie z samochodów
Wizja ta zakłada stały rozwój zjawiska wspólnego dostępu do samochodów. Zgodnie z nią efekt skali i  zaostrzająca się konkurencja przyczynią się do rozwoju usług polegających na możliwości wspólnego korzystania z samochodów na nowych obszarach i w bardziej wyspecjalizowanych segmentach klienta. Scenariusz ten opiera się na założeniu, że pasażerowie będą cenili sobie przede wszystkim możliwość wygodnego przemieszczania się z jednego miejsca do drugiego, dzieląc się samochodami z innymi podróżnymi. Dzięki temu ominą ich problemy związane z czynnym uczestnictwem w ruchu drogowym i  poszukiwaniem miejsc do parkowania. Koszt przejechanej mili w  tym scenariuszu wynosi 0,63 dolara, czyli jest niższy o 1/3 w stosunku do wersji bazowej.

Scenariusz 3: Bezzałogowa rewolucja
Trzecia wizja przyszłości przewiduje, że technologie związane z samokierującymi się samochodami będą realne, bezpieczne, wygodne i oszczędne, jednak nadal powszechne będzie posiadanie samochodu na własność. Do urzeczywistnienia tego scenariusza przyczyni się współpraca pomiędzy naukowcami, organami regulacyjnymi i biznesem. Większość kierowców nadal będzie zwolennikami posiadania samochodu na własność, a pojedynczy użytkownicy wybiorą samochód niewymagający kierowcy ze względu na jego potencjalne zalety. Koszt przejechanej mili w tym scenariuszu wynosi 0,46 dolara, czyli spadnie o ponad 50% w porównaniu z wersją bazową.

Scenariusz 4: Nowa era dostępu do niezależności
Czwarty scenariusz przewiduje przyszłość, w której nastąpi zbieżność trendów autonomicznego i  wspólnego korzystania z samochodów. Według tego scenariusza firmy zajmujące się zarządzaniem usługami w dziedzinie poruszania się będą oferowały szeroki wachlarz takich usług, aby spełniać oczekiwania jak najszerszej grupy klientów w zależności od zasobności ich portfela. Za koordynowanie podróży klienta z jednego miejsca do drugiego odpowiedzialne będą zaawansowane technologie łączności. Intuicyjne interfejsy pozwolą użytkownikom w ciągu kilku minut zamówić samochód w  dowolne miejsce i dojechać z punktu A do B szybko, bezpiecznie i niedrogo. Koszt przejechanej mili w tym scenariuszu wynosi 0,31 dolara, co oznacza spadek o 2/3 w stosunku do bazowej koncepcji.